SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Młodzi strażacy modlili się w licheńskiej bazylice

Młodzi strażacy-ochotnicy, którzy w Licheniu i Koninie brali udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w niedzielę rano modlili się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Mszy św. w licheńskiej świątyni przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz sanktuarium. W homilii kapłan zaznaczył, odnosząc się do Ewangelii wg św. Marka, że nie to, czym się człowiek karmi czyni go nieczystym, ale to, co od niego wychodzi.

Marianin zastanawiał się także, jaka jest różnica między słuchaniem Boga, a realnym usłyszeniem Bożego głosu.
„Słuchamy Boga, ale czy chcemy Go usłyszeć? Jak często sięgamy w domu po lekturę Pisma Świętego? Bóg daje nam Swoje Słowo, abyśmy żyli roztropnie każdego dnia. Jednak czasem staramy się zinterpretować Boże przykazania na swój własny sposób, aby było nam łatwiej w życiu”.

Zdaniem kapłana, Bóg daje nam Swoje Słowo, abyśmy dzięki Niemu się umacniali. –„W dziesięciu przykazaniach Bożych zawarte jest prawo miłości względem Boga i bliźniego. Wpatrujmy się także w Maryję, która jest zawsze otwarta na Boga i Jego Słowo” – zakończył kapłan.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy pod dyrekcją pana Jana Jasińskiego.

Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Licheniu i Koninie był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem, trwającym od 31.08 do 2.09, sprawował marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Podziel się wpisem