SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego

Znajduje się w tylnej części bazyliki. Dysponuje bogatą kolekcją zebranych z rozproszonych po świecie poloników: dokumenty królewskie, starodruki, rękopisy polskich pisarzy, zbiór broni białej z przełomu XVI do XX w. , pamiątki walk niepodległościowych oraz z sowieckich łagrów i obozów hitlerowskich. W kolekcji ma obrazy olejne o tematyce sakralnej od XVII po XIX w., jak też ryciny twórców europejskich oraz rysunki Matejki i Kossaka. Posiada jedną z największych w Polsce kolekcji dokumentów związanych z powstaniem styczniowym.