SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Pielgrzymka Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny do Lichenia

52 osoby z całej Polski ze Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przyjechały do Matki Bożej Licheńskiej. W licheńskim sanktuarium wspólnota spędziła trzy dni 6-8 października.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny to międzynarodowe wspólnoty rodzin, które funkcjonują przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek. – Zrzeszamy nie tylko małżeństwa i rodziny, ale także osoby indywidualne, którym bliska jest świętorodzinna duchowość. Naszą misją jest szerzenie królestwa Bożej miłości najpierw wśród siebie, następnie wśród innych. Członkowie wspólnot uczą się kochać siebie, a potem ich zadaniem jest dawanie świadectwa o wartościach chrześcijańskich w środowisku pracy czy dalszej rodzinie – wyjaśniła siostra Elżbieta Kuczmarska, nazaretanka.

Formacja stowarzyszenia skupia się na Świętej Rodzinie i trwa osiem lat. – Aktualnie przeżywamy rok z Duchem Świętym, a tematem października jest „Duch Święty działający w sakramentach”. Dlatego na pielgrzymkę zaprosiliśmy Siostry Jadwiżanki Wawelskie, które zajmują się przygotowywaniem do sakramentów. Siostry przybliżyły uczestnikom, jak Osoba Ducha Świętego działa we wszystkich sakramentach, którymi powinniśmy żyć jako katolicy – dodała siostra Elżbieta Kuczmarska. Członkowie wspólnot spotykają się co miesiąc, ale uczestniczą też w wakacyjnych rekolekcjach rodzin, weekendach pielgrzymkowych lub warsztatowych.

Kasia i Robert z Wielunia  do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny wstąpili w lutym tego roku. – Siostry prowadzą rekolekcje rewelacyjnie, słuchamy z zapartym tchem. Mamy nadzieję, że wiele z tych rekolekcji wyniesiemy. Zaangażowanie w stowarzyszenie jednocześnie wzmacnia relacje pomiędzy małżonkami i międzyludzkie. Chcieliśmy doświadczyć wspólnoty – mówią Kasia i Robert.

Barbara i Marcin Szymańscy zostali sympatykami stowarzyszenia, kiedy ich syn poszedł do przedszkola sióstr nazaretanek. – Podczas rekolekcji usłyszeliśmy, że małżeństwo jest sakramentem, który prowadzi nas do Boga. My tym żyjemy i zauważamy dary Ducha Świętego, które otrzymujemy przez łaskę sakramentu, chociażby w postaci dzieci. Staramy się słuchać Słowa Bożego i żyć Eucharystią na co dzień – opowiadają Barbara i Marcin z Częstochowy, którzy są rodzicami pięciorga dzieci.

Podziel się wpisem