SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Pogrzeb śp. ks. Władysława Zdaniukiewicza MIC

Księża i bracia marianie, rodzina, pracownicy licheńskiego sanktuarium oraz licheńscy parafianie pożegnali wczoraj śp. ks. Władysława Zdaniukiewicza MIC, najstarszego członka polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Zakonnik odszedł do domu Ojca w poniedziałkowy wieczór, 25 maja, w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, gdzie spędził ostatnie dni życia.

Trumna z ciałek śp. ks. Zdaniukiewicza MIC

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13.00 w kościele pw. św. Doroty w Licheniu Starym modlitwą różańcową odmówioną w intencji zmarłego zakonnika, której przewodniczył ks. Dariusz Hirsch MIC. Mszy św. pogrzebowej o godz. 13:30 przewodniczył ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. W homilii wygłoszonej w trakcie Eucharystii kapłan wspominał kapłańskie życie i posługę ks. Zdaniukiewicza. – „Ufamy, że gdzieś w głębi serca naszego współbrata toczył się wewnętrzny dialog między nim a Duchem Świętym, dotyczący tego, że wszyscy jesteśmy grzeszni i potrzebujemy zbawienia.

Prowincjał marianów zwrócił też uwagę, że wiara jest fundamentem naszego życia, a bez niej wszystko, co czynimy, nie ma sensu. – „Obietnica miłości Boga jest nieskończona. On nigdy nas nie opuszcza. Duch Święty uczy nas to pokory, dzięki której przyjmujemy naszą wiarę. On zawsze będzie nam ukazywał Jezusa Chrystusa.”

Kończąc rozważania, ks. Nowaczek powiedział : „Niech śp. Władysław, nasz współbrat, spoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”

Kondukt żałobny zmierzający na cmentarz

Curiculum Vitae

Ks. Władysław Zdaniukiewicz  urodził się 24 sierpnia 1924 r. w Rakańcach na Wileńszczyźnie. W latach 1944-46 był więziony i zesłany do łagrów. Po powrocie do ojczyzny w Warszawie ukończył naukę w zakresie „małej matury”, po czym w 1947 r. został przyjęty do nowicjatu w Skórcu, po którego ukończeniu złożył śluby zakonne 15.08.1948 r. Studia seminaryjne odbywał w Warszawie na Pradze i na Bielanach, a potem w Gietrzwałdzie i we Włocławku, gdzie dnia 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa ordynariusza Antoniego Pawłowskiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował najpierw jako ekonom na Bielanach, a potem w duszpasterstwie jako katecheta, wikariusz kolejno w parafii św. Zygmunta na Polach Bielańskich, na Pradze, w Głuchołazach, w Górze Kalwarii. Od 1966 roku, przez 11 lat był proboszczem parafii Kiwity na Warmii, potem od 1977 r. a parafii Jegłownik, gdzie rozpoczął budowę kościoła. 30 września 1982 roku ks. Zdaniukiewicz przekazał urząd proboszcza swemu następcy, kapłanowi diecezji warmińskiej (Ks. Władysławowi Janczy).

W następnych latach ks. Władysław Zdaniukiewicz pracował w Rdzawce, w Głuchołazach, skąd w 1984 r. wyjechał do RFN, gdzie pracował w diecezji Augsburg: Vilgertshofen, Stadl, a następnie od 1989 jako kapelan szpitala najpierw w Schongau, a potem we Pfronten. W 1997 r. powrócił do kraju i został skierowany do pracy w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W latach 2002-2005 pracował w Sulejówku, skąd ponownie skierowany został do Lichenia, gdzie przebywał do końca życia.

Podziel się wpisem