SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej, 10-13 czerwca

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym zakończyła się kolejna w tym roku, III edycja rekolekcji przygotowujących do spowiedzi generalnej

W rekolekcjach udział wzięło 22 uczestników. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium, który jednocześnie sprawował duchową opiekę nad rekolektantami.

Kolejne rekolekcje przygotowujące do przeżycia spowiedzi generalnej w Licheniu odbędą się w dniach 24-27 czerwca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma 

 

Podziel się wpisem