SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Różaniec szkołą miłości Kościoła – rekolekcje maryjne

Siedemnaście osób pogłębiało swoją duchowość przez uczestnictwo we Mszy św., modlitwę i konferencje podczas rekolekcji różańcowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w dniach 29 września-1 października.

Ks. Janusz Kumala MIC, dyrektor Centrum Formacji Maryjnej, który przewodniczył rekolekcjom, zachęcał, by modlitwa różańcowa była szkołą chrześcijańskiej duchowości, umacniała więź z Panem Bogiem i relacje z drugim człowiekiem. Zaznaczył także, że fundamentem Kościoła jest Chrystus, który o niego dba, ale to nie zwalnia wiernych z aktywnej obecności we wspólnocie i odpowiedzialności za Kościół. Podczas rekolekcji uczestnicy rozważali tajemnice Kościoła, Chrystusa i Maryi. Troska o wspólnotę wierzących powinna rozpoczynać się od dbania o piękno własnego serca oraz najbliższych. Marianin wyjaśnił, że miłość do Kościoła wyraża się poprzez oddawanie czci świętym, inspirowaniem się ich postawą, poprzez modlitwę za dusze zmarłych, a także naśladowanie Maryi, która pokazuje, jakim wierzący mają być Kościołem.

Maryja i licheńskie sanktuarium są bardzo bliskie sercu pani Wioletty, która przyjechała na rekolekcje wraz z nastoletnim synem. – Przyjechałam tu, by więcej czasu poświęcić Bogu i Maryi, ale także wyciszyć się i zastanowić nad swoim życiem. Pamiętam sytuację, kiedy uczestniczyłyśmy z moją mamą we Mszy św. w kościele św. Doroty. Po komunii świętej ktoś mamę popchnął, a jej okulary spadły i połamały się. Od tego czasu mama nie nosiła już okularów, a jej wada wzroku ustąpiła – opowiedziała pani Wioletta z Mogilna. – Kocham Pana Boga, przyjeżdżamy do licheńskiego sanktuarium również rodzinnie – dodaje.

Podziel się wpisem