SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy

Młodzież uczęszczająca do Ochotniczych Hufców Pracy z terenu całego kraju przybyła dziś do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na doroczną pielgrzymkę połączoną z rozpoczęciem nowego roku szkoleniowego

To, że tutaj jesteście, nie jest przypadkiem dlatego, że wasz patron, św. Jan Paweł II, gdy był w naszym sanktuarium w 1999 roku, powiedział o tym miejscu, że jest to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała. I wyście to odkryli i odkrywacie od wielu lat. Jesteśmy w miejscu, które dla każdego z was może być szansą, aby umocnić się na początku drogi, która jest przed wami – drogi doskonalenia, kształcenia, wychowania, zdobywania wiedzy, ale i rozwijania samego siebie. Bo to, co najbardziej się liczy to piękno serca, to jakość naszego życia, naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi

Uroczystej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu RP na czele z panem Stanisławem Szwedem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządu w osobie pana Sławomira Lorka, zastępcy prezydenta miasta Konina, krajowych władz OHP reprezentowanych przez panią Renatę Wichę, zastępcę komendanta głównego oraz duchowieństwa w osobie ks. prał. Jarosława Sroki, duszpasterza krajowego OHP.

Zwracając się do młodych ludzi, minister Stanisław Szwed powiedział: -Bardzo się cieszę, że ta piękna tradycja jest kontynuowana i że możemy się wspólnie razem spotkać i powierzyć nasze działania i nasze życie Matce Bożej Licheńskiej. Minister wyraził także wdzięczność kadrze dydaktycznej za trud włożony w proces wychowania młodych ludzi.

W trakcie uroczystości wręczono medale za wieloletnią pracę na rzecz OHP. Złotymi medalami OHP zostali odznaczeni: pan Jerzy Saganowski (kujawsko-Pomorska OHP) oraz pani Krystyna Skoczylas (Centrum Kształcenia i Wychowania, Pleszew). Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: pan Bogusław Adrjański (Radom), Anna Mazurek (Koło), August Mroziewicz (komenda podlaska OHP) oraz Barbara Nowak (komenda łódzka OHP).

Nagrodzono także uczniów, którzy w minionym roku szkoleniowym wyróżnili się szczególnymi wynikami w nauce i przygotowaniu zawodowym oraz innych obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Laureatami ogólnopolskiego konkursu „Absolwent roku OHP” zostali: w kategorii gimnazjów zwyciężyła Nikola Szczepaniak z Czarnkowa, natomiast w kategorii praktycznej nauki zawodu najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Mamala z Nowego Sącza.

Po zakończonej uroczystościach przy nowej dzwonnicy zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie, udali się do licheńskiej bazyliki by modlić się i polecać swoje intencje Matce Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy św. Zanim jednak to się stało, delegacja uczniów udała się pod pomnik św. Jana Pawła II, aby poprzez złożenie kwiatów oddać cześć patronowi Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli duszpasterze wojewódzkich komend OHP na czele z ks. Jarosławem Sroką, duszpasterzem krajowym OHP.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza, bp Fortuniak zaznaczył, że człowiek, z wszystkimi swoimi pragnieniami i problemami, nie jest pozostawiony sam sobie. Jest z nim i nad nim Bóg, na którego obraz i podobieństwo człowiek jest stworzony.

Hierarcha mówił także o powołaniu człowieka do miłości: – Skoro Bóg, który jest nad człowiekiem, na którego obraz i podobieństwo człowiek został powołany do życia, jest Miłością, to znaczy, że człowiek istnieje z miłości i został stworzony dla miłości.

Kontynuując rozważania, poznański biskup powiedział: – Człowiek przerasta wszystko, co może być stworzone na świecie, prócz Pana Boga. Nie może więc człowiek pozwolić sobie na degradację do stanu wysokorozwiniętego zwierzęcia. Nasza obecność na ziemi ma sens i cel daleko wykraczające poza materialny horyzont. Nie zapadniemy się w proch nicości. Mamy szanse wejścia w tajemnicę Boskiej wieczności. O żadnym stworzeniu nie powiedziano, że jest świątynią Boga. To duch ludzki, umocniony Duchem Świętym, winien kierować życiem człowieka. Nasze życie winno więc toczyć się wedle wymogów ducha, a nie tylko ciała.

W trakcie Mszy św. młodzież z klas pierwszych złożyła uroczyste ślubowanie. Z kolei pani Renata Wicha, zastępca komendanta głównego OHP, odczytała w imieniu podopiecznych akt zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Matce Bożej Licheńskiej.

W licheńskich uroczystościach wzięli udział przedstawiciele komend OHP z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu pod dyrekcją st. chor. szt. Konrada Botyckiego.

Podziel się wpisem