SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Wielka Nowenna Różańcowa

Podczas południowej sumy ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, zainaugurował Wielką Nowennę Różańcową, która w Polsce będzie trwała do 2026 roku.

Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które tu przybywa. Prosimy Matkę Boża o pomoc w beznadziejnych sytuacjach. Nie bójmy się zawierzyć naszych spraw Maryi. Ona na pewno nas wysłucha, pocieszy, pomoże i to sprawi, że pojawi się uśmiech na naszej twarzy. Mając świadomość, że jest z nami Bóg, czujemy się bezpieczni, gdyż jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. A sami dla siebie dzięki temu jesteśmy braćmi siostrami w domu Boga. Jesteśmy zatem wspólnotą Kościoła, razem z Chrystusem i w Chrystusie

Procesja różańcowa na placu przed bazyliką

Wielka Nowenna Różańcowa będzie trwała przez najbliższe 9 lat, aż do 2026 roku. Jest ona przygotowaniem do obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Żywego Różańca. Tematem pierwszego roku WNR jest hasło: „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.

Podczas homilii celebrujący  Eucharystię ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, powiedział, iż istotą pielgrzymowania jest spotkanie z Jezusem poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęcia Jezusa w Komunii św., aby On nas umocnił i pokrzepił. Zdaniem kapłana, droga życia chrześcijańskiego nie jest łatwa, jednak są na niej obecni Jezus i Maryja.

Zdaniem kustosza licheńskiego sanktuarium, winniśmy darzyć się szacunkiem, miłością i  życzliwością. Są to dary otrzymane od Boga, którymi powinniśmy żyć. – „Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Przychodzimy do kościoła w niedziele na Msze Św., aby o tym sobie przypominać i to sobie uświadamiać. Niedziela jest dniem spotkania z Bogiem i w tym dniu powinniśmy mieć czas na przemyślenie i uporządkowanie najważniejszych spraw” – mówił kaznodzieja.

Różaniec - drabina do nieba

W dalszej części homilii ks. Kumala nawiązał do rozpoczynającej się Wielkiej Nowenny Różańcowej. – Chcemy do rocznicy powstania Żywego Różańca się przygotować. Pragniemy pamiętać o darze modlitwy różańcowej  odmawianej we wspólnocie. Zauważmy wspólnoty różańca świętego, do których w Polsce należy 2 miliony osób – mówił.

Odnosząc się do odczytanej dziś Ewangelii wg św. Marka kapłan posłużył się słowem „radykalizm” w kontekście wyborów, jakie w życiu powinien dokonywać chrześcijanin pragnący podążać drogą wskazaną przez Jezusa. –Chrześcijanin jest człowiekiem radykalnych wyborów. Chrześcijanin, umocniony łaską, potrafi wybrać dobro a odrzucić zło. Radykalnie. O tym dziś mówi Jezus.  

Zdaniem marianina, w świetle Ewangelii chrześcijanin musi odrzucić to, co jest dla niego powodem do grzechu. – Nasze codzienne zadanie to troska życie duchowe. Mamy przychodzić do Jezusa-Lekarza obecnego w sakramentach, bo On nas uzdrawia, umacnia i prowadzi do pełnej wolności. Zaufajmy Chrystusowi. On jest Drogą prowadzącą do duchowej wolności – podsumował marianin.

Tylko modlitwa może zmieniać świat. Bo modlitwa zmienia serce człowieka. A jeśli ja się zmienię, to zmienia się świat wokół mnie. To jest recepta na życie i to jest przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. To jest przesłanie głoszone przez Kościół. Jeśli przyjmujemy Jezusa to zmieniamy świat, kształtując go w duchu Chrystusowego nauczania

Po Mszy Św. wierni udali się w procesji maryjnej alejkami licheńskiego sanktuarium. Zwieńczeniem liturgii było odczytanie przez kustosza licheńskiego sanktuarium aktu zawierzenia rodzin Matce Bożej Licheńskiej. 

Podziel się wpisem