SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Wielki Tydzień w licheńskim sanktuarium

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych od 27 marca w liturgii może uczestniczyć jednocześnie w bazylice górnej nie więcej niż 350 osób, oprócz księży celebrujących i osób posługujących. Obowiązuje również zasada, aby zachowywać właściwą odległość między sobą, czyli przynajmniej półtora metra, a także zakrywanie nosa i ust maseczką. Przy wejściach do bazyliki ustawione są pojemniki z płynem dezynfekującym.

W Wielki Czwartek Msza święta Wieczerzy Pańskiej w bazylice o godz. 18.00. Po zakończeniu Mszy św. nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy, ale pozostaje w tabernakulum. Indywidualna modlitwa i adoracja do godz. 22.00.

W Wielki Piątek Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00 (w tym dniu nie odprawia się Mszy św.), a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, który będzie urządzony w bazylice po lewej stronie w nawie Krzyża Świętego.

W Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00, bez obrzędu poświęcenia ognia. Nie będzie też procesji rezurekcyjnej.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę będzie odbywać się na zewnątrz kościoła św. Doroty oraz w wyznaczonych punktach parafii (także na wolnym powietrzu) z zachowaniem norm sanitarnych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. w bazylice o 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Na każdej mszy obowiązuje ograniczenie liczby uczestników do 350 osób.

Spowiedź w nawie głównej bazyliki w Wielki Czwartek od godz. 11.00 do 18.00, Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 10.00 do 18.00.

W kościele w Grąblinie nabożeństwa w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 17.30, natomiast w Wielką Sobotę o 19.30. Liczba wiernych uczestniczących w liturgii (oprócz sióstr) ograniczona do 25 osób.

W czasie Mszy świętych wierni mają możliwość przyjęcia Komunii św. do ust albo na rękę, zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski. Ks. Kustosz zachęca do udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i prosi o wyrozumiałość i współpracę w przestrzeganiu norm sanitarnych. Dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć jest możliwość duchowej łączności przez media społecznościowe sanktuarium.

Licheń Stary, 27 marca 2021 r.

Podziel się wpisem