SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów, przewodniczył sumie odpustowej w przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej

Patrzę na wnętrze licheńskiej świątyni wypełnione żywymi kamieniami, którymi wy jesteście i czuję jak moje serce zaczyna uznawać to miejsce za dom. Miejsce bezpieczne, gdzie człowiek czuje się dobrze, gdzie jest pięknie, gdzie chce się zawsze powracać. Gdybyście byli tu, gdzie ja teraz stoję, zobaczylibyście, jak piękna jest ta świątynia, jak wy jesteście piękni

„Dziś wpatrujemy się w niebo, gdzie została wzięta Najświętsza Maryja Panna” – mówił ks. Tomasz Nowaczek MIC podczas sumy w licheńskiej bazylice, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
„Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej to dzień szczególny dla licheńskiego sanktuarium. Zawsze gromadzi wielu pielgrzymów, zwłaszcza mieszkańców ziemi konińskiej” – mówił ks. Janusz Kumala MIC rozpoczynając liturgię głównej niedzielnej Mszy Świętej. Ksiądz kustosz przypominał, że 15 sierpnia 1967 kard. St. Wyszyński powiedział, że Matka Boża Licheńska jest patronką ziemi konińskiej. „To do tego miejsca od 1852 przybywają pielgrzymi by prosić Matkę Bożą o pomoc i wstawiennictwo. My dziś podnosimy nasze oczy ku niebu, aby jeszcze lepiej żyć na ziemi. Gromadzimy się jako wspólnota braci i sióstr pielgrzymująca w stronę nieba.”

Procesja Eucharystyczna na zewnątrz bazyliki co roku gromadzi tłumy wiernych

„Słysząc Wasza modlitwę, nie sposób nie myśleć o Bogu, że wszystko uczynił dobrze i pięknie. Czujcie się podjęci w tym wieczerniku przez samego Boga, który chce każdemu z nas udzielić Ducha Świętego” – mówił ks. Nowaczek. „To miejsce cieszy się obecnością wizerunku Bolesnej Królowej Polski. Maryja nosi w sobie Coś, co Bóg nazywa i co Kościół przyjął, że jest Odwiecznym Słowem. Jezus Chrystus, który niszczy szatana i grzech, niszczy śmierć, daje nam życie i perspektywę nieba. Jest towarzyszem w mocy Ducha Świętego w naszej codzienności, od świtu do nocy i tak każdego dnia”.
Prowincjał Księży Marianów zauważył, że wielu z nas nie chce z tego korzystać: „Staliśmy się ludźmi łatwych emocji, z trudem poszukującymi prawdy zamiast Słowa, które domaga się zrozumienia i przyjęcia.” Zachęcał, by obronić w sobie Słowo, podjąć się trudu, jak Maryja, która uciekała na pustynię, by przebywać z Jezusem: „Po to tutaj jesteśmy, by przebywać z Nim i otrzymać Słowo prawdy, które mnie afirmuje. W sercu Maryi na pustyni i tych, którzy się modlą rodzi się afirmacja życia. Z serca ukształtowanego przez Bożą obecność rodzi się hymn: ‘Wielbi dusza moja Pana’.”
„Bóg jest Panem historii. Jeśli o Nim zapomnimy, skończy się nasza historia. Skończy si e właściwe odniesienie do drugiego, do bliźniego. Skończy się nasza kultura, era i będzie pogrążona w ciemności pychy, chciwości, nieczystości, lenistwa, obżarstwa, zazdrości, gniewu. Bóg tego nie chce. Przygotował dla nas bukiet swojego stworzenia, a pośród tego bukietu – korona – człowiek, ty i ja” – mówił ks. Nowaczek.
Podczas południowej Eucharystii modlono się, byśmy z ufnością powierzali się opiece Maryi i dbali o wierność na polskiej ziemi. Rozważając chwalebne wniebowzięcie Matki Bożej zgromadzeni przypominali sobie o powołaniu do wieczności.
„Gdy patrzymy na mapę geograficzną naszej ojczyzny, widzimy Licheń w sercu polski. Gdy patrzymy na wizerunek Matki Bożej Licheńskiej z orłem na piersi, widzimy Polskę w sercu Maryi” – zauważył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, przypominając, że 54 lata temu kard. Stefan Wyszyński podczas koronacji licheńskiego wizerunku, powiedział, że to jest właśnie program na przyszłość. „Maryja przytula nasza ojczyznę, nas wszystkich do serca, w którym jest Jezus. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy z Jezusem” – podkreślał ksiądz kustosz.
Na zakończenie liturgii odbyła się procesja eucharystyczna na zewnątrz bazyliki. Alejkami sanktuarium, dziękując Matce Bożej za Jej obecność w licheńskim wizerunku, za Najświętszym Sakramentem szli księża, asysta liturgiczna i licznie zgromadzeni wierni.
Uroczystości odpustowe uświetniły Sanktuaryjny Kwintet Dęty oraz Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją Jacka Hyżnego, organisty bazyliki wraz z akompaniatorem, Michałem Botorem.

Podziel się wpisem