SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

26.Pielgrzymka Młodzieży z Wysokiego

Tradycyjnie w okolicach rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem (gm. Kramsk) przybyli do licheńskiego sanktuarium. Pielgrzymując szkolna społeczność oddaje cześć swojemu świętemu patronowi, modląc się w miejscu, gdzie papież-Polak przebywał 22 lata temu podczas swojej 7. pielgrzymki do Polski.

Na początku Mszy św. w imieniu księży i braci marianów pielgrzymów powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium. Podziękował za wytrwałość w corocznym pielgrzymowaniu i zachęcał do wspólnej modlitwy. „Przyzywajcie wstawiennictwa papieża, św. Jana Pawła II, aby wam towarzyszył i wypraszał potrzebne łaski u Boga”.
 
Mszy św. przewodniczył ks. Wiktor Ignaczak, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku. W homilii mówił o symbolach, przez które przemawia do nas Bóg. Wskazał na licheńską bazylikę, która zbudowana jest na planie krzyża; na Ewangelię, w której Chrystus zachęca nas do wytrwałej pracy i życia w prawdzie oraz na nasze wspólne i aktywne zaangażowanie w liturgię. Kończąc rozważania powiedział, że „zawsze, gdy przychodzi do nas drugi człowiek, to przychodzi do nas Chrystus”.
Po homilii Szkole Podstawowej im. papieża Jana Pawła II został wręczony Medal św. Jana Pawła II przyznany przez Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II” – Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. W imieniu kapituły odznaczenie zostało przypięte do sztandaru szkolnego przez ks. Wiktora Ignaczaka. Chwilę później Medalami z okazji 100. rocznicy Urodzin Karola Wojtyły odznaczeni zostały osoby mające znaczący wkład w działalność placówki: pan Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, pani Genowefa Samorzewska, dyrektor – emeryt Szkoły Podstawowej oraz pani Elżbieta Bryl – obecna dyrektor placówki.
 
Po wręczeniu medali nastąpił moment ślubowania uczniów klasy I na szkolny sztandar, które poprowadziła pani Elżbieta Bryl.
Tegoroczna pielgrzymka społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II była 26., która przyszła do Lichenia. Pierwsza odbyła się w 1991 roku. W 2004 roku wprowadzono zwyczaj ślubowania na sztandar pierwszych klas gimnazjum. Dziesięć lat później ślubowanie na sztandar uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej stało się tradycją kontynuowaną do dziś.
 

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem