SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

39. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

39. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej niedzielnego popołudnia przybyła do Lichenia. W tym roku pielgrzymom towarzyszyło hasło „Z Maryją w obronie wiary”.

Pielgrzymi z Konina w Licheniu pojawili się po godz. 15. Przed pomnikiem św. Jana Pawła II w starej części sanktuarium odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Powitał ich ks. Marek Kordaszewski MIC, wikariusz parafii, który podziękował za trud włożony w pielgrzymowanie i dawanie świadectwa żywej wiary. Marianin zaprosił do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 16.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia wraz z pielgrzymami odprawił ks. Marek Kordaszewski MIC

Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem".

Pielgrzymów w bazylice powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który nawiązał do słów kard. Stefana Wyszyńskiego dotyczące Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej: „W tym obrazie jest zawarty program dla Polski na drugie tysiąclecie wiary”. – Jesteśmy bezpieczni przy sercu Matki Bożej , a w Jej sercu jest Jezus. Obronimy nasza wiarę, jeśli będziemy blisko Jezusa i blisko Maryi – dodał.

Ksiądz kustosz przypomniał także, że Prymas Tysiąclecia, podczas koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, nazwał Matkę Boża Licheńską Panią Ziemi Konińskiej. Zachęcał, aby wierni obecni na wspólnej modlitwie, powierzali Jej wszystkie swoje sprawy – osobiste, zawodowe i społeczne.

Homilię w trakcie uroczystości wygłosił ks. prałat Józef Wysocki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu. Nazwał licheńskie sanktuarium „narodowym konfesjonałem”, gdzie pragniemy szukać wsparcia bo nasze siły słabną, a wiara staje coraz słabsza. Podkreślił, że tu, w Licheniu, modlił się św. Jan Paweł II, „misjonarz świata”, który przyniósł otuchę polskiemu narodowymi. – „Przybywamy do tego sanktuarium, aby zaczerpnąć mocy i ducha nadziei. Już po raz 39. w przededniu wielkiego wydarzenia – beatyfikacji kard. St. Wyszyńskiego, wielkiego prymasa Polski, którego na trudne czasy zesłał nam Bóg”. Ksiądz prałat zaznaczył, że to właśnie kard. Wyszyński „wyzwolił z kajdan sowieckiej niewoli, przeprowadził przez może czerwone totalitaryzmu stalinowskiego”.

Przybywamy do tego sanktuarium, aby zaczerpnąć mocy i ducha nadziei. Już po raz 39. w przededniu wielkiego wydarzenia - beatyfikacji kard. St. Wyszyńskiego, wielkiego prymasa Polski, którego na trudne czasy zesłał nam Bóg

Przed zakończeniem Mszy św. ks. Wysocki odczytał modlitwę ks. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny. Z kolei ks. Łukasz Grabiasz, asystent kościelny Akcji Katolickiej diecezji włocławskiej, odczytał okolicznościowy list skierowany do uczestników pielgrzymki przez bpa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej. W piśmie ksiądz biskup dziękował m.in. ks. Józefowi Wysockiemu za wieloletnią posługę w parafii pw. św. Wojciecha i działania związane z szerzeniem postaw patriotycznych (z dniem 31 sierpnia ksiądz Józef Wysocki przestanie pełnić posługę proboszcza konińskiej parafii). Z kolei ks. Janusz Kumala MIC dziękował za przyjaźń, jaką ks. Józef darzył licheńskie sanktuarium. Jako wyraz wdzięczności i pamięci, ksiądz kustosz wręczył ks. Wysockiemu ikonę Matki Bożej Licheńskiej.

Po zakończeniu Najświętszej Eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się pod pomnik bł. Jerzego Popiełuszki, kapelana NSZZ „Solidarność”, gdzie złożono kwiaty i znicze. Odśpiewano także hymn państwowy, pieśń „Ojczyzno ma” oraz modlono się w intencji Ojczyny.
Pani Mariola Rakiewicz, koordynator Akcji Katolickiej na terenie diecezji włocławskiej, podczas krótkiej przemowy podziękowała za udział w tegorocznej pielgrzymce, i zaprosiła do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej, 40. Pieszej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej.
Uczestnicy pielgrzymki przed pomnikiem bł. Jerzego Popiełuszki, 29 sierpień 2021 r.
Program 39. Pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

Podziel się wpisem