SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Być świadkiem Chrystusa

Bądźcie świadkami zmartwychwstałego w swoim codziennym życiu. Dawajcie przykład wiary, nadziei i miłości – ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, zachęcał do odważnego świadczenia o Zmartwychwstałym podczas głównej Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.

Niech Eucharystia będzie dla nas umocnieniem, bądźmy od ważnymi świadkami Chrystusa

Ksiądz kustosz w bazylice licheńskiej podczas głoszonej homilii skłaniał do wdzięczności wobec tych, którzy byli świadkami Chrystusa. – Jesteśmy chrześcijanami dlatego, że ktoś przekazał nam Dobrą Nowinę o Chrystusie zmartwychwstałym. Warto podziękować naszym rodzicom, którzy zaprowadzili nas do sakramentu chrztu świętego, przyjaciołom i kapłanom, którzy wprowadzali w tajemnicę Chrystusa zmartwychwstałego, sprawowali Eucharystię i spowiadali – zachęcał.

Odczytane Słowo Boże wyjaśniało, co to znaczy być świadkiem Chytrusa i kto nim jest. Niewiasty, które miały wtedy niewiele praw, zostały jako pierwsze zaproszone do świadczenia o Chrystusie. – Pan Bóg wybiera na świadków według logiki miłości, nie logiki świata. Kobiety dały najpiękniejsze świadectwo przywiązania do Chrystusa. To jedyne kryterium, żeby zostać posłanym – tłumaczył ks. Kumala w odniesieniu do Ewangelii według św. Mateusza i zauważył, że kobiety biegły z radością oznajmić nowinę o zmartwychwstaniu uczniom Chrystusa, co uczy, by nie zwlekać w dawaniu świadectwa. A napotkany Chrystus jest pełen miłości i przebaczenia wobec uczniów, którzy zwątpili.

Również rzymscy żołnierze przekazali wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa, a arcykapłani usiłowali ją zamaskować. – Świat chce ukryć prawdę o Chrystusie. Wobec tej sytuacji jedyna postawa to nasze świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym – życzył kustosz licheńskiego sanktuarium. – Bądźcie świadkami zmartwychwstałego w swoim codziennym życiu, przede wszystkim poprzez piękne życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Dawajcie przykład wiary, nadziei i miłości – życzył kustosz licheńskiego sanktuarium.

Podziel się wpisem