SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”

Ośrodek formacyjny Zgromadzenia Księży Marianów, którego zadaniem jest troska o maryjne oblicze Kościoła. Rozwija i popularyzuje pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła teologię maryjną oraz promuje kulturę maryjną, czyli styl życia inspirowanego osobą Niepokalanej. Wspiera duszpasterstwo maryjne i kształtuje maryjną pobożność ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji.

Organizujemy także rekolekcje dla różnych grup stanowych i zawodowych, publikujemy książki o tematyce maryjnej i czasopisma „Zeszyty Maryjne” i „Matka Pokoju” o charakterze popularnym oraz kwartalnik „Salvatoris Mater” przeznaczony głównie dla teologów.