SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Nabożeństwo to upamiętnia wydarzenia, jakie rozegrały się podczas krzyżowej drogi Pana, od skazania przez trybunał Piłata aż po Kalwarię.

I – Jezus skazany na śmierć

P. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
(Powtarzaj to wezwanie przy każdej stacji)

refleksja: Jezus przyjmuje wyrok w milczeniu. Jak ja reaguję na potępienie i krytykę?

II – Jezus bierze krzyż

refleksja: Czy dźwigam moje krzyże w łączności z krzyżem Chrystusa?

III – Jezus upada po raz pierwszy

refleksja: To pod ciężarem moich grzechów Jezus upadł na ziemię.

IV – Jezus spotyka swoją Matkę Bolesną

refleksja: Czy moje nabożeństwo do Matki Chrystusa jest takie, jak być powinno?

V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

refleksja: W przeciwieństwie do Szymona nie jestem gotów dźwigać krzyża wraz z Jezusem.

VI – Weronika ociera twarz Jezusa

refleksja: Wspierając ubogich mogę pomóc Jezusowi i pocieszyć Go w Jego cierpieniu.

VII – Jezus upada po raz drugi

refleksja: To moje zatwardziałe grzechy sprawiły, że Jezus upadł po raz kolejny.

VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty

refleksja: Oby Jezus udzielił mi łaski opłakiwania moich grzechów.

IX – Jezus upada po raz trzeci

refleksja: Panie, daj mi łaskę pokonania moich złych nawyków, przez które wciąż upadam w grzechy.

X – Jezus z szat obnażony

refleksja: Obnaż mnie, Panie, z przywiązania do rzeczy ziemskich.

XI – Jezus przybity do krzyża

refleksja: Oby moje serce zostało przybite do krzyża Jezusa i nigdy nie odłączyło się od Jego miłości.

XII – Jezus umiera na krzyżu

refleksja: Jezus umarł za mnie. Czy ja staram się żyć dla Jezusa?

XIII – Jezus zdjęty z krzyża

refleksja: Oby Matka Chrystusa wstawiała się za nami w godzinie śmierci.

XIV – Jezus złożony w grobie

refleksja: Obym umarł dla świata i dla siebie, aby chwalebnie powstać z Chrystusem.