SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Warto zobaczyć
Apartamentos papales
Apartamenty papieskie to miejsce, w którym mieszkał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Licheniu w 1999 roku. Można w nich zobaczyć biurko, przy którym siedział bł. Jan Paweł II, stułę, którą miał na sobie 7 czerwca 1999 roku podczas poświęcenia licheńskiej bazyliki oraz inne pamiątki i eksponaty związane z Jego osobą. Księża marianie w apartamentach papieskich urządzili muzeum będące pamiątką odwiedzin naszego wspaniałego rodaka w Licheniu. Od wielu lat gromadzone są w nim znaczki, monety, książki i wszelkie publikacje związane z życiem i pontyfikatem św. Jana Pawła I
Basílica
Największa świątynia w Polsce, znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, powstała w latach 1994 – 2004. Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski MIC. Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z Budimexem S.A. na czele (generalny wykonawca robót budowlanych).
Pintura maravillosa
Wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu Starym. Jest to olejna kopia obrazu Matki Bożej z Rokitna Wielkopolskiego. Namalowany został w drugiej połowie XVIII w. nieznany z imienia i nazwiska artysta na cienkiej, modrzewiowej desce ukazał pełną smutku Najświętszą Maryję Pannę. Maryja spogląda na rozpostartego na Jej piersiach orła białego w koronie. Głowa Jej okryta jest spływającą na ramiona złotą szatą, bogato zdobioną ornamentami roślinno-kwiatowymi, wysadzaną rozetami z ozdobnych kamieni. Brzegi szaty przyozdobione zostały symbolami Męki Pańskiej. Nad głową Maryi dwie postaci anielskie unoszą koronę. Cudowny Obraz w 1967 roku ukorował papieską koroną Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Gólgota
W centralnej części Sanktuarium wznosi się, wysoka na 25 m, kamienna góra. To wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie to Golgota, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Góra powstała, jako dzieło pokuty i przebłagania. Jej autorem jest ks. Eugeniusz Makulski. Jak sam opowiada: „Golgota jest wynagrodzeniem Panu Jezusowi za świętokradztwo dokonane przez Bertę Bauer i za świętokradztwo dokonane polskimi rękoma w czasach, kiedy wyrzucano krzyże ze szkół, urzędów, wojska, a nawet szpitali”.
Capilla de la Santa Cruz
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
S t. Dorothy
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół ten stanął w miejscu dawnej Kaplicy Cmentarnej, do której w 1852 roku przeniesiono z puszczy grąblińskiej Cudowny Obraz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w kaplicach bocznych obrazy przedstawiające historię objawień Matki Bożej Licheńskiej. Ks. Eugeniusz Makulski rozbudował ten kościół w 1970 roku , pod kierunkiem mistrza ciesielskiego Jana Kołodziejskiego. Podziemia tej niewielkiej świątyni kryją cenną, choć bolesną pamiątkę przechowywaną w Kaplicy Świętego Krzyża – pasyjkę z XIX wieku.

Bosque Grąblin
Las grąbliński oddalony jest od Sanktuarium o 2 km. Dla osób, które przybywają do Lichenia pierwszy raz, Grąblin, jako miejsce objawień jest obowiązkowym przystankiem. Nie omijają go także ci, którzy Licheń już znają i ci, dla których Droga krzyżowa w Grąblinie jest stałym elementem pielgrzymki. Na kilku hektarach dawnej puszczy sosnowej znajdują się miejsca objawień Matki Bożej oraz połączone alejkami stacje Drogi krzyżowej. W 1850 r. doszło tu do pamiętnych objawień. Matka Boża ukazała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
Museo de P. Józef Jarzębowski
Museo de P. Józef Jarzębowski se encuentra en la parte trasera de la basílica. La colección del museo incluye, entre otros Grabados antiguos polacos y extranjeros de los siglos XVI al XVIII, cartas reales y autógrafos, manuscritos de escritores polacos de la época del romanticismo, el positivismo y la joven Polonia. Un lugar importante en la colección del museo lo ocupa una de las mayores colecciones de Polonia sobre el Levantamiento de enero. Dos colecciones de armas blancas: europeas y orientales, una colección de pinturas al óleo de maestros europeos de los siglos XVII y XVIII, documentos reales, recuerdos de prisioneros de campos de trabajo soviéticos y campos nazis son especialmente valiosos.
Punto de vista
W 2004 r. zakończono pięcioletnią budowę wieży bazyliki. 7 sierpnia pierwsi goście wjechali na punkt widokowy. Od tego czasu tysiące pielgrzymów rocznie podziwia rozciągającą się na 35 km panoramę okolicy i całego Sanktuarium – wieży kościołów, alejek, stawów z nenufarami i dachów licheńskiej bazyliki, a także lasów, pól i jezior otaczających Licheń. Wieża ma 141,5 m. wysokości. Na szczycie wieży znajdują się dwa zamknięte, wentylowane tarasy widokowe. Pierwszy na wysokości 98m – czyli 27 piętrze, drugi zaś na wysokości 114 m – czyli 31 piętrze. Można się tam dostać windą – wjazd trwa około 40 sekund, lub wejść schodami – stopni jest 762.
Primavera de Licheń
Licheńskie źródełko nie ma nic wspólnego z objawieniami Matki Bożej. Jednak są świadectwa konkretnych osób, które korzystając z wody ze źródełka, z wiarą powierzały się Bogu i doznały łaski uzdrowienia. Źródełko powstało z czysto praktycznego względu, aby można było z niego czerpać wodę pitną, ponieważ wcześniej był z tym problem. Ksiądz Eugeniusz Makulski wspomina, iż przed wybudowaniem studni ludzie przybywający do Lichenia, na przykład na odpust, korzystali z wody z jeziora. W upalne dni pielgrzymi myli się w jeziorze, a równocześnie nabierali wodę do picia.
Selectores genéricos
Solo coincidencias exactas
Buscar en el título
Buscar en contenido
Post Type Selectors
EN LÍNEA
CALENDARIO

wrzesień, 2023