SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Warto zobaczyć
Apartamenty papieskie
Apartamenty papieskie to miejsce, w którym mieszkał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Licheniu w 1999 roku. Można w nich zobaczyć biurko, przy którym siedział bł. Jan Paweł II, stułę, którą miał na sobie 7 czerwca 1999 roku podczas poświęcenia licheńskiej bazyliki oraz inne pamiątki i eksponaty związane z Jego osobą. Księża marianie w apartamentach papieskich urządzili muzeum będące pamiątką odwiedzin naszego wspaniałego rodaka w Licheniu. Od wielu lat gromadzone są w nim znaczki, monety, książki i wszelkie publikacje związane z życiem i pontyfikatem św. Jana Pawła I
Bazylika
Największa świątynia w Polsce, znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, powstała w latach 1994 – 2004. Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski MIC. Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z Budimexem S.A. na czele (generalny wykonawca robót budowlanych).
Cudowny Obraz
Wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu Starym. Jest to olejna kopia obrazu Matki Bożej z Rokitna Wielkopolskiego. Namalowany został w drugiej połowie XVIII w. nieznany z imienia i nazwiska artysta na cienkiej, modrzewiowej desce ukazał pełną smutku Najświętszą Maryję Pannę. Maryja spogląda na rozpostartego na Jej piersiach orła białego w koronie. Głowa Jej okryta jest spływającą na ramiona złotą szatą, bogato zdobioną ornamentami roślinno-kwiatowymi, wysadzaną rozetami z ozdobnych kamieni. Brzegi szaty przyozdobione zostały symbolami Męki Pańskiej. Nad głową Maryi dwie postaci anielskie unoszą koronę. Cudowny Obraz w 1967 roku ukorował papieską koroną Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Golgota
W centralnej części Sanktuarium wznosi się, wysoka na 25 m, kamienna góra. To wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie to Golgota, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Góra powstała, jako dzieło pokuty i przebłagania. Jej autorem jest ks. Eugeniusz Makulski. Jak sam opowiada: „Golgota jest wynagrodzeniem Panu Jezusowi za świętokradztwo dokonane przez Bertę Bauer i za świętokradztwo dokonane polskimi rękoma w czasach, kiedy wyrzucano krzyże ze szkół, urzędów, wojska, a nawet szpitali”.
Kaplica Krzyża Świętego
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
Kościół św. Doroty
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół ten stanął w miejscu dawnej Kaplicy Cmentarnej, do której w 1852 roku przeniesiono z puszczy grąblińskiej Cudowny Obraz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w kaplicach bocznych obrazy przedstawiające historię objawień Matki Bożej Licheńskiej. Ks. Eugeniusz Makulski rozbudował ten kościół w 1970 roku , pod kierunkiem mistrza ciesielskiego Jana Kołodziejskiego. Podziemia tej niewielkiej świątyni kryją cenną, choć bolesną pamiątkę przechowywaną w Kaplicy Świętego Krzyża – pasyjkę z XIX wieku.

Las grąbliński
Las grąbliński oddalony jest od Sanktuarium o 2 km. Dla osób, które przybywają do Lichenia pierwszy raz, Grąblin, jako miejsce objawień jest obowiązkowym przystankiem. Nie omijają go także ci, którzy Licheń już znają i ci, dla których Droga krzyżowa w Grąblinie jest stałym elementem pielgrzymki. Na kilku hektarach dawnej puszczy sosnowej znajdują się miejsca objawień Matki Bożej oraz połączone alejkami stacje Drogi krzyżowej. W 1850 r. doszło tu do pamiętnych objawień. Matka Boża ukazała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się w tylniej części bazyliki. W kolekcji muzeum znajdują się m.in. starodruki polskie i obce od XVI do XVIII wieku, listy i autografy królewskie, rękopisy pisarzy polskich z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Ważne miejsce w kolekcji muzealnej zajmuje jeden z największych w Polsce zbiorów dotyczący Powstania Styczniowego. Szczególnie cenne są dwie kolekcje broni białej – europejskiej i wschodniej, kolekcja obrazów olejnych europejskich mistrzów XVII-XVIII wieku, dokumenty królewskie, pamiątki więźniów sowieckich łagrów i obozów hitlerowskich.
Punkt widokowy
W 2004 r. zakończono pięcioletnią budowę wieży bazyliki. 7 sierpnia pierwsi goście wjechali na punkt widokowy. Od tego czasu tysiące pielgrzymów rocznie podziwia rozciągającą się na 35 km panoramę okolicy i całego Sanktuarium – wieży kościołów, alejek, stawów z nenufarami i dachów licheńskiej bazyliki, a także lasów, pól i jezior otaczających Licheń. Wieża ma 141,5 m. wysokości. Na szczycie wieży znajdują się dwa zamknięte, wentylowane tarasy widokowe. Pierwszy na wysokości 98m – czyli 27 piętrze, drugi zaś na wysokości 114 m – czyli 31 piętrze. Można się tam dostać windą – wjazd trwa około 40 sekund, lub wejść schodami – stopni jest 762.
Licheńskie źródełko
Licheńskie źródełko nie ma nic wspólnego z objawieniami Matki Bożej. Jednak są świadectwa konkretnych osób, które korzystając z wody ze źródełka, z wiarą powierzały się Bogu i doznały łaski uzdrowienia. Źródełko powstało z czysto praktycznego względu, aby można było z niego czerpać wodę pitną, ponieważ wcześniej był z tym problem. Ksiądz Eugeniusz Makulski wspomina, iż przed wybudowaniem studni ludzie przybywający do Lichenia, na przykład na odpust, korzystali z wody z jeziora. W upalne dni pielgrzymi myli się w jeziorze, a równocześnie nabierali wodę do picia.
ONLINE
KALENDARZ

kwiecień, 2024