ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Warto zobaczyć
Päpstliche Wohnungen
Apartamenty papieskie to miejsce, w którym mieszkał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Licheniu w 1999 roku. Można w nich zobaczyć biurko, przy którym siedział bł. Jan Paweł II, stułę, którą miał na sobie 7 czerwca 1999 roku podczas poświęcenia licheńskiej bazyliki oraz inne pamiątki i eksponaty związane z Jego osobą. Księża marianie w apartamentach papieskich urządzili muzeum będące pamiątką odwiedzin naszego wspaniałego rodaka w Licheniu. Od wielu lat gromadzone są w nim znaczki, monety, książki i wszelkie publikacje związane z życiem i pontyfikatem św. Jana Pawła I
Basilika
Największa świątynia w Polsce, znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, powstała w latach 1994 – 2004. Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski MIC. Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z Budimexem S.A. na czele (generalny wykonawca robót budowlanych).
Wunderbare Malerei
Wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu Starym. Jest to olejna kopia obrazu Matki Bożej z Rokitna Wielkopolskiego. Namalowany został w drugiej połowie XVIII w. nieznany z imienia i nazwiska artysta na cienkiej, modrzewiowej desce ukazał pełną smutku Najświętszą Maryję Pannę. Maryja spogląda na rozpostartego na Jej piersiach orła białego w koronie. Głowa Jej okryta jest spływającą na ramiona złotą szatą, bogato zdobioną ornamentami roślinno-kwiatowymi, wysadzaną rozetami z ozdobnych kamieni. Brzegi szaty przyozdobione zostały symbolami Męki Pańskiej. Nad głową Maryi dwie postaci anielskie unoszą koronę. Cudowny Obraz w 1967 roku ukorował papieską koroną Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Golgatha
W centralnej części Sanktuarium wznosi się, wysoka na 25 m, kamienna góra. To wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie to Golgota, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Góra powstała, jako dzieło pokuty i przebłagania. Jej autorem jest ks. Eugeniusz Makulski. Jak sam opowiada: „Golgota jest wynagrodzeniem Panu Jezusowi za świętokradztwo dokonane przez Bertę Bauer i za świętokradztwo dokonane polskimi rękoma w czasach, kiedy wyrzucano krzyże ze szkół, urzędów, wojska, a nawet szpitali”.
Kapelle des Heiligen Kreuzes
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
NS. Dorothy
Kościół św. Doroty w Licheniu Starym to neogotycki kościół licheńskiej parafii. W latach 1858-2006 była głównym kościołem sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym. W tym okresie znajdował się w niej obraz Matki Boskiej Licheńskiej. Kościół św. Doroty w Licheniu Starym został ufundowany przez rodzinę Kwileckich. W latach 2007-2008 przeprowadzono w niej remont. W jego trakcie zmieniono wystrój wnętrza. Przebudowano prezbiterium, kaplice boczne, wymieniono ołtarz główny, posadzki, oświetlenie.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół ten stanął w miejscu dawnej Kaplicy Cmentarnej, do której w 1852 roku przeniesiono z puszczy grąblińskiej Cudowny Obraz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w kaplicach bocznych obrazy przedstawiające historię objawień Matki Bożej Licheńskiej. Ks. Eugeniusz Makulski rozbudował ten kościół w 1970 roku , pod kierunkiem mistrza ciesielskiego Jana Kołodziejskiego. Podziemia tej niewielkiej świątyni kryją cenną, choć bolesną pamiątkę przechowywaną w Kaplicy Świętego Krzyża – pasyjkę z XIX wieku.

Grąblin-Wald
Las grąbliński oddalony jest od Sanktuarium o 2 km. Dla osób, które przybywają do Lichenia pierwszy raz, Grąblin, jako miejsce objawień jest obowiązkowym przystankiem. Nie omijają go także ci, którzy Licheń już znają i ci, dla których Droga krzyżowa w Grąblinie jest stałym elementem pielgrzymki. Na kilku hektarach dawnej puszczy sosnowej znajdują się miejsca objawień Matki Bożej oraz połączone alejkami stacje Drogi krzyżowej. W 1850 r. doszło tu do pamiętnych objawień. Matka Boża ukazała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
Museum von NS. Józef Jarzębowski
Museum von Fr. Józef Jarzębowski befindet sich im hinteren Teil der Basilika. Die Sammlung des Museums umfasst unter anderem Polnische und ausländische Altdrucke des 16. bis 18. Jahrhunderts, königliche Briefe und Autographen, Manuskripte polnischer Schriftsteller aus der Zeit der Romantik, des Positivismus und des jungen Polen. Einen wichtigen Platz in der Museumssammlung nimmt eine der größten Sammlungen in Polen zum Januaraufstand ein. Besonders wertvoll sind zwei Sammlungen weißer Waffen - europäische und östliche, eine Sammlung von Ölgemälden europäischer Meister des 17. und 18. Jahrhunderts, königliche Dokumente, Erinnerungsstücke von Häftlingen aus sowjetischen Arbeitslagern und Nazi-Lagern.
Standpunkt
W 2004 r. zakończono pięcioletnią budowę wieży bazyliki. 7 sierpnia pierwsi goście wjechali na punkt widokowy. Od tego czasu tysiące pielgrzymów rocznie podziwia rozciągającą się na 35 km panoramę okolicy i całego Sanktuarium – wieży kościołów, alejek, stawów z nenufarami i dachów licheńskiej bazyliki, a także lasów, pól i jezior otaczających Licheń. Wieża ma 141,5 m. wysokości. Na szczycie wieży znajdują się dwa zamknięte, wentylowane tarasy widokowe. Pierwszy na wysokości 98m – czyli 27 piętrze, drugi zaś na wysokości 114 m – czyli 31 piętrze. Można się tam dostać windą – wjazd trwa około 40 sekund, lub wejść schodami – stopni jest 762.
Licheń Frühling
Licheńskie źródełko nie ma nic wspólnego z objawieniami Matki Bożej. Jednak są świadectwa konkretnych osób, które korzystając z wody ze źródełka, z wiarą powierzały się Bogu i doznały łaski uzdrowienia. Źródełko powstało z czysto praktycznego względu, aby można było z niego czerpać wodę pitną, ponieważ wcześniej był z tym problem. Ksiądz Eugeniusz Makulski wspomina, iż przed wybudowaniem studni ludzie przybywający do Lichenia, na przykład na odpust, korzystali z wody z jeziora. W upalne dni pielgrzymi myli się w jeziorze, a równocześnie nabierali wodę do picia.
ONLINE
KALENDER

czerwiec, 2024