SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

I Ogólnopolski Konkurs Gry i Śpiewu Liturgicznego 22-27 października

Zakończył się pierwszy etap konkursu - eliminacje wstępne.

Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Gry i Śpiewu Liturgicznego im. św. o. Stanisława Papczyńskiego pod przewodnictwem prof. dra hab. Kazimierza Szymonika podczas przesłuchania prezentacji kandydatów do konkursu 31 maja jednogłośnie zdecydowało o dopuszczeniu do Finału Konkursu następujących Kandydatów:

– CHLEWICKI Grzegorz
– CHMIELEWSKA Anna
– DUDA Andrea
– KAMIŃSKI Piotr
– KARMELITA Jakub
– KUCZYŃSKI Sebastian
– MULIER Bartosz
– PAWŁOWSKI Damian
– ŚWIDERSKI Michał
– WIDŁAK Władysław
– WYDRA Krzysztof.

Gratulujemy wszystkim Finalistom zakwalifikowania się do kolejnego etapu, który rozpocznie się 22 października 2024 roku w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Jednocześnie przypominamy:

* Zgodnie z zapisem umieszczonym w Regulaminie cyklami mszalnymi przewidzianymi w programie Konkursu podczas wszystkich jego etapów są części stałe ks. Ireneusza Pawlaka i ks. Zbigniewa Piaseckiego.

** Źródłem nutowym w przebiegu całego Konkursu jest  Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego, którego wydanie z 2015 roku traktowane jest jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.
*** Informujemy, że rozpoczęte przed liturgią preludium (improwizacja bądź wybrany utwór organowy) powinno zakończyć się dzwonkiem obwieszczającym rozpoczęcie Mszy Świętej. Zaplanowany utwór organowy musi zmieścić się w wymiarze maksymalnie 5 minut.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ma zaszczyt zaprosić organistów do uczestnictwa w I Ogólnopolskim Konkursie Gry i Śpiewu Liturgicznego im. św. o. Stanisława Papczyńskiego. Wydarzenie patronatem honorowym objął ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, przełożony prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Celem wydarzenia jest podnoszenie jakości muzyki wykonywanej w kościołach, zachęcenie do głębszej refleksji nad studiowaniem miejsca tej muzyki, a jednocześnie promocja utalentowanych organistów kościelnych. Konkurs pragnie przyczynić się do wspierania i promowania specjalności – muzyka kościelna, w wyższych uczelniach muzycznych, diecezjalnych studiach organistowskich, a także u czynnych organistów sprawujących posługę liturgiczną. Będzie także okazją do poznania znajdujących się w bazylice licheńskiej organów im. św. Jana Pawła II, które są największym zespołem organowym w Polsce. Kościół łaciński ma bowiem organy piszczałkowe w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej (Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, 120). Pragnąc służyć promowaniu wysokiej jakości muzyki sakralnej uprawianej w świątyniach, mamy nadzieję, że Konkurs będzie inspiracją do pogłębiania wiedzy uczestników z zakresu liturgiki, a także do doskonalenia praktyki wykonawczej w śpiewie i grze organowej.

Adresaci wydarzenia: W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie studiów diecezjalnych, studenci i absolwenci uczelni muzycznych oraz organiści kościelni urodzeni po 15 maja 1994 roku. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu):
a) etap wstępny – kwalifikacja na podstawie przesłanych przez Kandydatów nagrań video – do 15 maja 2024.
b) I etap przesłuchań finałowych – 24 października 2024 r. Licheń Stary, kościół pw. św. Doroty.
c) II etap przesłuchań finałowych – 25-26 października 2024 r. Licheń Stary, bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Program oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia oraz przewidzianych nagród zamieszczono w Regulaminie Konkursu.
Zgodnie z zapisem umieszczonym w Regulaminie cyklami mszalnymi przewidzianymi w programie Konkursu podczas wszystkich jego etapów będą części stałe ks. Ireneusza Pawlaka i ks. Zbigniewa Piaseckiego.
Źródłem nutowym w przebiegu całego Konkursu będzie  Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego, którego wydanie z 2015 roku traktowane jest jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Patron Konkursu, św. Stanisław Papczyński był jedną z najwybitniejszych postaci XVII wieku w Polsce: nazywany prorokiem Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, ojcem ubogich i orędownikiem zmarłych.

Urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego Sącza. Założył Zgromadzenie Księży Marianów – pierwszy męski zakon założonego przez Polaka na ziemiach polskich. Był pisarzem, teologiem, patriotą, mówcą, propagatorem sprawiedliwości społecznej oraz duchowości świeckich w Kościele. Św. Stanisław wniósł swój wkład w formowanie duchowości m. in. króla Jana III Sobieskiego oraz nuncjusza apostolskiego Pignatellego, późniejszego Innocentego XII. Na podręcznikach retoryki św. S. Papczyńskiego uczyły się pokolenia Polaków m. in. ks. Stanisław Konarski – twórca idei powstania Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł w Górze Kalwarii koło Warszawy 17 września 1701 roku.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z 31 marca 2011 roku, uznał świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego za „godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Aktualność Jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci Ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży”.

Patronat honorowy

Patroni medialni

Podziel się wpisem