SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Obłóczyny sióstr anuncjatek

Siostry Maria Agnieszka od Krzyża i Maria Magdalena od Jezusa otrzymały 21 stycznia habit Zakonu Najświętszej Maryi Panny w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie.

Eucharystii o godz. 11:00 w grąblińskim kościele przewodniczył o. Franciszek Chodkowski OFM, wikariusz prowincjalny Prowincji św. Franciszka z Asyżu, a koncelebrował m.in. ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Na początku Mszy św. siostry otrzymały odpust zupełny, który przywrócił im niewinność z dnia chrztu. – Jak Chrystus przez tajemnicę wcielenia przyoblekł się w ludzką naturę, tak my przez sakrament chrztu przyoblekamy się w Chrystusa. To nasze pierwsze obłóczyny – zaznaczył o. Franciszek Chodkowski w homilii. Kolejne następują podczas sakramentu bierzmowania, kiedy bierzmanci zostają obleczeni w moc Ducha Świętego. Franciszkanin przypomniał, że u początków istnienia Kościoła pierwszy sakrament nosił nazwę „nałożenie szat”.

Kandydaci do chrztu zdejmowali stare szaty, symbolizujące grzech, a wkładali nowe, białe. – Wasze szkaplerze nawiązują do obrazu bieli i czystości, którą otrzymuje się w sakramencie chrztu świętego. Zamiana szat mówi o przemianie wewnętrznej. Przyobleczenie się w Chrystusa zobowiązuje, oznacza wejście w nowy poziom egzystencji, zakorzenienie w Chrystusie – dodał. W odniesieniu do odczytanej podczas Mszy św. Ewangelii nt. ośmiu błogosławieństw, celebrans podkreślił, że aby być człowiekiem błogosławieństw, człowiekiem szczęśliwym, trzeba odkryć piękno czystości, posłuszeństwa, ubóstwa i życia regułą zakonną. – Niemożliwe jest autentyczne życie radami ewangelicznymi, jeśli nie czynią mnie one szczęśliwymi. Ten radosny dzień po raz kolejny jest okazją, by powiedzieć Oblubieńcowi „tak, pójście za Tobą czyni mnie szczęśliwą, błogosławioną” – zakończył o. Franciszek Chodkowski.

Ks. Zarzeczny poświęcił szary habit zakonny, czerwony szkaplerz, biały welon i krzyż, które włożyły siostry Maria Agnieszka od Krzyża i Maria Magdalena od Jezusa. Przyjęły także regułę zakonną Zakonu Najświętszej Maryi Panny i pozostały przy swoich imionach zakonnych.

Wokół ołtarza w grąblińskim kościele zgromadziła się rodzina i przyjaciele sióstr, którzy zaangażowali się w liturgię słowa. Wspólnota sióstr anuncjatek, a także członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie zatroszczyli się o oprawę muzyczną Mszy Św. Duchowo z klasztorem w Grąblinie łączyły się wspólnoty zakonne anuncjatek we Francji i na Kostaryce. Za obecność na uroczystości i serdeczność przyjaciół wobec wspólnoty sióstr anuncjatek w Polsce podziękowała uczestnikom m. Maria od Błogosławieństw, przełożona klasztoru w Thais we Francji.

Istotą duchowości Zakonu Najświętszej Maryi Panny jest wpatrywanie się w Maryję, którą poznajemy przez Ewangelie, w Jej dziesięciu cnotach ewangelicznych – czystości, roztropności, pokorze, wierze, pobożności, posłuszeństwie, ubóstwie, cierpliwości, miłości i boleści.

Podziel się wpisem