SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, czyli imieniny Matki Bożej, do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym przyjechali honorowi dawcy krwi z doroczną pielgrzymką. Mszy św. o godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

Ogólnopolska Pielgrzymka HDK 12 września 2020
Uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki HDK na schodach bazyliki

Do Lichenia przyjeżdżam od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Każdego roku staram się tu być przynajmniej dwa razy do roku – w kwietniu jestem na Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność”, a we wrześniu na pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi. W tym roku z Rzeszowa przyjechały 33 osoby – pracownicy oraz ich rodziny. Lubię tu pielgrzymować, gdyż obecność Matki Bożej dodaje mi sił

W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, czyli imieniny Matki Bożej, do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym przyjechali honorowi dawcy krwi z doroczną pielgrzymką. Mszy św. o godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Witając pielgrzymów, powiedział: – „Prośmy, aby Maryja pokazywała nam drogę do Chrystusa. Prośmy o otwarcie naszych serc na Jej wzór, aby nic nie zdołało nas odłączyć od miłości Boga tak, jak to miało miejsce w Jej życiu.”
Rozpoczynając homilię, ks. Zarzeczny powiedział o trzech grzechach, które wymienione są w Piśmie Świętym, a które sprowadzają nieszczęście na człowieka. Są to: bałwochwalstwo, profanacja imienia Bożego, zaniedbanie i lekceważenie dnia świętego. – „Tych trzech grzechów dotyczą pierwsze trzy przykazania dekalogu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno i będziesz szanował dzień Pański. Wszyscy jesteśmy narażeni, żeby naruszać te trzy przykazania. Ulegamy tym pokusom w sposób subtelny, gdyż one same w sobie są subtelne.”

Zdaniem marianina, prawdziwego Boga możemy poznać przez Słowo Boże i poprzez modlitwę.– „Jeśli wejdziemy w głąb modlitwy, okaże się, że Bóg jest w naszym sercu” – mówił. Ksiądz Zarzeczny zaakcentował także: dzień imienin Matki Bożej. – „Jesteśmy tu, aby Ją uczcić, ale także, by prosić Ją o wsparcie.”

Ks. Zarzeczny, za św. Bernardem, zachęcał, aby patrzeć i myśleć o Maryi, która jest dla nas wzorem do naśladowania. Wyjaśnił także, że liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi dla całego Kościoła zostało ustanowione przez papieża Innocentego XI po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego na Turkami pod Wiedniem w 1683 roku.

W trakcie Mszy św. przy ołtarzu obecne były trzy poczty sztandarowe HDK. Zwieńczeniem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi do Matki Bożej Licheńskiej była droga krzyżowa, której o godz. 13:30 na placu przed bazyliką przewodniczył ks. Janusz Bialucha MIC.

Licheń Stary, 12 września 2020 r.

Tekst: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem