SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

V Światowy Dzień Ubogich – otworzyć oczy i serca

14 listopada w licheńskim sanktuarium obchodzono ogłoszony przez papieża Franciszka V Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa z Ewangelii św. Marka “Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Niedziela ta była również Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którego tegoroczny temat to: „Solidarni z Libanem!”

„Od roku 1852 Matka Boża Licheńska przygarnia nas jako Matka Kościoła, Matka każdego z nas, zatroskana o piękno naszego życia, naszej relacji z Bogiem i z bliźnimi. Powierzajmy Jej wszystkie intencje z jakimi tu przychodzimy, obejmijmy naszą modlitwą cały Kościół” – zachęcał przewodniczący liturgii ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium.

Podczas południowej sumy w bazylice modlono się za Polskę i Polaków, by pamiętali o wartościach chrześcijańskich, które stanowią fundament naszej tożsamości. Proszono o pokojowe zażegnanie kryzysu na wschodniej granicy. Modlitwą otaczano także prześladowanych za wiarę, doświadczających społecznych niesprawiedliwości oraz chrześcijan w Libanie.

„Dzisiejsze Słowo przypomina nam, że zbliża się koniec świata. Niektórzy nie dopuszczają do siebie takiej myśli, inni rozpuszczają nieprawdziwe informacje, a jeszcze inni zbierają się w wąskim gronie uważając, że tylko oni zostaną zbawieni. A co robimy my? Co robimy, by patrzeć z nadzieją na przyszłość?” – pytał kustosz sanktuarium.

„Różnie możemy odnosić się do znaków przemijania. Nie chodzi o to, byśmy próbowali zawrócić czas. Ludzkość na ziemi ma swój czas. Taki dzień nadejdzie, że pożegnamy najbliższych, ten świat, by przejść do Pana Boga, więc o końcu świata myśleć powinniśmy – przypominając o interwencji Maryi, która objawiła się w licheńskim lesie w połowie XIX wieku, wzywając do spojrzenia na własne życie w perspektywie wieczności i odmiany życia. Cudem tej przemiany jest inne spojrzenie na siebie, czas, innych. Przebudzeniem jest powrót do Boga” – stwierdził ks. Kumala nawiązując do czytań przewidzianych na 33. Niedzielę Zwykłą.

„Nasza refleksja biegnie dziś w stronę ludzi ubogich. Ten dzień ma obudzić nasze sumienie, otworzyć nasze oczy i serca na tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Często konkretnej: chleba, wody, dachu nad głową…” – mówił ks. Kumala przywołując obchodzony dziś V Światowego Dnia Ubogich. „Na ubóstwo możemy patrzeć na dwóch płaszczyznach: materialnej i duchowej. Na tej drugiej trudniej je zauważyć, a przecież jest ważniejsza. Nawet jeśli ktoś ma jedzenie, odzież, a nie ma Boga w sercu, jest człowiekiem biednym, który potrzebuje pomocy” – zauważył kapłan zachęcając, by przyjrzeć się własnej relacji z Panem Bogiem.

„Na co dzień nie myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy są prześladowani we współczesnym świecie za wiarę w Boga. 290 mln chrześcijan jest aktualnie prześladowanych. Statystyki mówią, ze co 3 minuty na świecie ginie chrześcijanin” – wspomniał ks. Kumala, pytając, co mamy robić. „Wspierać modlitwą, pamiętać o nich, by mieli siłę do wytrwania w wierze pośród przeciwności. Można także pomagać materialnie biednym Kościołom oraz prześladowanym chrześcijanom na świecie.”

Marianin odnosił się w homilii także do skomplikowanej sytuacji, która ma miejsce na wschodzie naszego kraju. „Obrazy z granicy białorusko-polskiej docierają do każdego z nas. Nikt nie może powiedzieć, że nie widział, że nie wiedział. Rodzi się pytanie, co w tych okolicznościach uczyniłem. Obym kiedyś na Sądzie Ostatecznym nie usłyszał: ‘Byłem przybyszem, a nie przyjąłeś mnie.’ Spróbujmy go przyjąć do serca, czyli patrzmy z życzliwością, miłością, zatroskaniem. Otoczmy modlitwą. To może uczynić każdy z nas. Powinna też obudzić się w nas niezgoda na taki podzielony świat, w którym jedni mają wszystko, a inni nie mają nic i patrzą na swoje umierając dzieci. Ziemia jest dana dla wszystkich ludzi. Każdy na niej ma odnaleźć własne szczęście. Co jest winien ktoś, kto nie ma żadnych szans na naukę, rozwój, godne życie, bo urodził się w którymś biednym kraju. Trzeba nam o tym czasem pomyśleć. Nie jesteśmy sami na tej Ziemi. Bóg dał ją wszystkim i chce, by każdy był szczęśliwy” – mówił ks. kustosz, zachęcając do modlitwy za tych, którzy mogą mieć wpływ na tę sytuację, by działali z miłością podejmując próby jej rozwiązania. „Nie wolno nam zasłaniać oczu, ulegać propagandzie, trzeba słuchać Jezusa, Ewangelii, która wzywa do czynienia dobra. Nie pozwala być obojętnym”.

W najbliższą niedzielę, 21 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w licheńskiej bazylice po każdej Mszy św. będzie odmawiany Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jest to również patronalne święto służby liturgicznej, księża marianie zapraszają wszystkich, którzy byli kiedyś ministrantami na uroczystą mszę św. o godz. 12.00.

Licheń Stary, 14 listopada 2021 r.                                                                                                                                                                                                  

Podziel się wpisem

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na pinterest
Udostępnij na print
Udostępnij na email
X