SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Piękno życia w rodzinie – inauguracja Roku Rodziny Amoris laetitia (Radość miłości)

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zainaugurowało 21 marca obchody Roku Rodziny Amoris laetitia (Radość miłości). – Chcemy głosić Dobrą Nowinę o pięknie życia w rodzinie – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Zebrani zawierzyli wszystkie rodziny Matce Bożej Licheńskiej i modlili się też za osoby z Zespołem Downa oraz ich opiekunów w Światowy Dzień Zespołu Downa.

Kustosz sanktuarium przypomniał reakcję ludzi podczas epidemii cholery w 1852 r., modlili przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, która objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce w grąblińskim lesie. – Znak związany z tym miejscem postrzegamy w świetle dzisiejszych kryzysowych wydarzeń. Ważne, byśmy odpowiedzieli na wezwanie Matki Bożej do spotkania z Jezusem, o której również mowa w dzisiejszej Ewangelii – mówił ksiądz kustosz. Podkreślił, że kluczowe jest dziś słowo „chcemy” wypowiedziane przez Greków w odczytanej tego dnia Ewangelii według św. Jana. – Czego ja w życiu chcę? Jakie są moje marzenia i nad czym pracuję? Czego oczekuję od Chrystusa? Czy w głębi serca nie powinno być największe pragnienie – spotkanie Chrystusa, uwierzenie w Niego? – skłaniał do refleksji ks. Kumala.

W Wielkim Poście liturgia wzywa do przemiany, zgodnie z orędziem Matki Bożej Licheńskiej. – Uchwyćmy się tej myśli, że również my jesteśmy zaproszeni, by spotkać, doświadczyć Jezusa. Odpowiedź jest blisko, Chrystusa można ujrzeć w tajemnicy Eucharystii, w której uobecnia się godzina Jego śmierci i zmartwychwstania. Czy traktuję ją jako odpowiedź Jezusa? Okazuje się, że nie jest łatwo doświadczać mocy Eucharystii – stwierdził kustosz licheńskiego sanktuarium.

W kontekście rozpoczynającego się Roku Rodziny zachęcał, żeby Jezusa widzieć w rodzinie. W niej odkrywać Jego obecność i doświadczać Jego miłości poprzez wzajemną miłość. W domu ołtarzem jest stół w kuchni, to symboliczne miejsce dialogu i miłości. A rodzinnym konfesjonałem każda sytuacja, w której mówimy „przepraszam, proszę o wybaczenie”. – Możemy spotykać Chrystusa nieustannie w naszej codzienności. Modlitwa za osoby z zespołem Downa, ich rodziny i opiekunów jest również szansą na otwarcie oczu. Czasem nie chcemy ich widzieć, a w Polsce żyje około 60 tys. osób z zespołem Downa, które uczą się, pracują, mają marzenia i dzielą się radością. To one są uśmiechem Pana Boga w świecie pogrążonym w problemach. Otoczmy je modlitwą, w postawie akceptacji i obrony życia. Każde życie należy przyjmować jako dar od Pana Boga, nawet wymagający ofiary. To prawdziwa miłość. „Radość miłości” to tytuł Roku Rodziny, który przeżywamy, dzielenie się tymi wartościami jest ogromnie ważne – mówił ks. Janusz Kumala. 

Przed udzieleniem Bożego błogosławieństwa, ksiądz kustosz poświęcił baranki wielkanocne, w ramach przygotowania do Świąt Wielkanocnych i zachęty do błogosławieństwa pokarmów. Przedstawiciele rodzin odmówili też Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej Licheńskiej.

Podziel się wpisem