SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Pielgrzymka Regionu I Ruchu Equipes Notre-Dame

Pod hasłem „Udziel pokoju dniom naszym” w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbyła się Pielgrzymka Ruchu Equipes Notre-Dame Regionu I - Wielkopolska i Kujawy. W trakcie pielgrzymki stery nad Regionem przejęli państwo Barbara i Krzysztof Stasiakowie

Barbara i Krzysztof Stasiakowie

Jesteśmy wspólnotą poświęconą Maryi, dlatego zazwyczaj spotykamy się maju, miesiącu Matki Bożej. W tym roku, z różnych względów, musieliśmy zorganizować nasze spotkanie na początku czerwca. Do naszego regionu, oprócz małżeństw z Wielkopolski i Kujaw, należą także pojedyncze ekipy z zagranicy. Są to małżeństwa polskie mieszkające na co dzień w Niemczech, Szwecji i Norwegii. Jeśli zaś chodzi o tematykę dzisiejszej pielgrzymki to skupiamy się na postaci św. Józefa z racji trwającego w Kościele roku Jemu poświęconemu

Konferencję rozpoczynającą pielgrzymkę wygłosił ks. Michał Nowacki z parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, który jest opiekunem duchowym sektora Wielkopolska A i B. Kapłan pochylił się nad tematem „Praca i ubóstwo św. Józefa – niepopularne wartości w naszych czasach”. Po wykładzie małżeństwa uczestniczące w spotkaniu pracowały w grupach i zajmowały się oddziaływaniem postaci św. Józefa na ich codzienne życie, czyli ludzi żyjących w XXI wieku.

Państwo Szczepaniakowie dodali, iż w trakcie licheńskiej pielgrzymki ekipy z Regionu Wielkopolski i Kujaw starały się nadrobić zaległości jakie powstały wskutek ograniczeń pandemicznych (ubiegłoroczna pielgrzymka została odwołana). – „Na tegoroczną pielgrzymkę, z różnych względów, nie mogli przybyć wszyscy zainteresowani. Jednak dzisiejsza frekwencja jest zadowalająca, gdyż pozwala na spotkanie się po długim czasie i nadrobienie nagromadzonych zaległości formacyjnych” – dodało małżeństwo. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ok. 100 osób.

Coś, co nas ogranicza, co dla nas jest krzyżem, a krzyża często nie chcemy. Chcemy go odrzucić, ale historia Tobiasza chce nas nauczyć, że wierność, cierpienie, doświadczenie mają sens, aby na nowo mogła objawić się chwała Boga. By na nowo Bóg objawiał swoją Miłość, troskę – On pragnie zbawić człowieka, aby ten, idąc przez życie ziemskie odkrył, co jest najważniejsze w ziemskim pielgrzymowaniu – miłość do Boga i bliźniego

Ks. Roman Żerkowski z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku

Centralnym momentem pielgrzymki była Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył ks. Roman Żerkowski z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Wraz z ks. Żerkowskim, Najświętszą Eucharystię koncelebrowali także kapłani będący doradcami duchowymi Ruchu Equipes Notre-Dame: ks. Rafał Czerniejewski oraz ks. Michał Nowacki (obaj z Poznania), a także ks. Robert Awerjanow z Bedlina.

Podczas homilii ks. Żerkowski nawiązał do czytanej od początku czerwca w liturgii Księgi Tobiasza, mówiąc, iż w naszym życiu często pojawiają się różne doświadczenia.  – „Coś, co nas ogranicza, co dla nas jest krzyżem, a krzyża często nie chcemy. Chcemy go odrzucić, ale historia Tobiasza chce nas nauczyć, że wierność, cierpienie, doświadczenie mają sens, aby na nowo mogła objawić się chwała Boga. By na nowo Bóg objawiał swoją Miłość, troskę – On pragnie zbawić człowieka, aby ten, idąc przez życie ziemskie odkrył, co jest najważniejsze w ziemskim pielgrzymowaniu – miłość do Boga i bliźniego”.

W słowie ks. Żerkowski podkreślił, że „ Bóg nie jest obojętny – On chce mieć nas wszystkich u Siebie, pragnie, byśmy wszyscy spotkali się w Domu Ojca, we wspólnocie zbawionych”.

Kończąc rozważania, kapłan zachęcał, aby pary małżeńskie należące do Ruchu Equipes Notre-Dame tutaj, w Licheniu, u tronu Matki Bożej Licheńskiej, prosiły o możliwość odczytania drogi wskazanej przez Boga. – „Pozwól nam, byśmy krocząc przez życie, zawsze byli blisko Ciebie”.

Podczas Mszy nastąpiło przekazanie posługi pary odpowiedzialnej sektora kujawskiego. Przez najbliższe 3 lata taką posługę będą pełnili państwo Barbara i Krzysztof Stasiakowie. W trakcie Eucharystii, ekipy z Regionu Wielkopolska i Kujawy złożyły także akt zawierzenia Matce Bożej obecnej w licheńskim wizerunku.

Elementem wieńczącym Pielgrzymkę Regionu I Equipes Notre-Dame była tzw. godzina świadectw, w trakcie której wybrane małżeństwa oraz kapłani będący doradcami poszczególnych ekip, dzielili się doświadczeniem realizowania swojej misji w Ruchu END.

Małżonkowie wstępując do Ruchu Equipes Notre-Dame starają się wypełniać w swoim codziennym życiu pewne określone zadania, tj, modlitwę osobistą oraz małżeńską lub rodzinną, regularne czytanie i rozważanie Pisma św., raz w roku uczestnictwo w rekolekcjach, raz w miesiącu dialog małżonków z zaproszeniem na te rozmowę także Boga, miesięczna wewnętrzna praca nad słabościami poprzez ustalenie reguły i jej przestrzeganie i ostatni z punktów, które starają się wypełniać małżonkowie to spotkanie formacyjne. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają około 3 godzin, składają się z posiłku, modlitwy i rozmów  tematycznych, uczestniczy w nich grupa od 4 do 7 małżeństw w raz z kapłanem będącym przewodnikiem duchowym ekipy.

W Polsce istnieją 3 regiony Ruchu Equipes Notre-Dame. W parafii pw. św. Doroty w Licheniu działają 2 ekipy zrzeszające 12 małżeństw.

Podziel się wpisem