SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mszy św. w bazylice licheńskiej przewodniczył 10 kwietnia ks. bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

Dzień modlitw pod hasłem: „Duch Święty pociesza i prowadzi do prawdy” rozpoczęli powitaniem księża marianie. Ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, opowiedział o życiu i świętości św. o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Swoimi świadectwami o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem św. o. Papczyńskiego w czasie pandemii podzielili się członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Modlili się też za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego za chorych na koronawirusa i za przechodzących rehabilitację pocovidową oraz w intencji uchronienia młodzieży przed deprawacją.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia w bazylice licheńskiej pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, który wygłosił także słowo do zebranych. Ksiądz biskup podkreślił, że Duch Święty niesie prawdziwe pocieszenie, w przeciwieństwie do ziemskich pseudopociech, np. używek, które ułatwiają desperacką ucieczkę i zaciemniają pamięć. – Kościół jest przestrzenią działania Ducha Świętego, który nie przestaje tchnąć – mówił hierarcha. Opowiedział też o geście uniesienia głowy w stronę światła na przykładzie jedenastu apostołów, którzy pogrążeni w smutku usłyszeli od zmartwychwstałego Chrystusa, by podnieśli głowy. – Dzisiejszy dzień jest dobrą chwilą, by ujrzeć i usłyszeć, jak Duch Święty działa – zwrócił się do pielgrzymów ksiądz biskup. – A my, którym dane jest uczestniczyć w Eucharystii, jesteśmy nośnikami, emisariuszami nadziei – przyznał. Po Eucharystii uczestnicy złożyli akt oddania Ruchu Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej.

Nadzieja pochodzi z góry: wiara, nadzieja i miłość są darami Boga. Nadzieję rozlewa w naszych sercach Duch Święty.

Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (†2009) i ks. Andrzeja Buczela (†1994) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną w 1985 r. w Warszawie. Przy grupie studenckiej zaczęły pojawiać się małżeństwa i rodziny, które zapragnęły żyć głębokim życiem duchowym. Jak wyjaśnia ks. Kowalczyk, ideą Ruchu jest życie duchowością Świętej Rodziny z Nazaretu: „Na pierwszym miejscu jest naśladowanie duchowości Świętej Rodziny, okresu życia ukrytego, codziennego, zwykłego, prostego, a jednocześnie nastawionego na głęboką duchowość, kontemplację, mistykę.” Obecnie Ruch formalnie w 25 diecezjach ma status stowarzyszenia wiernych na prawie diecezjalnym.

Podziel się wpisem