SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

10 grudnia 2018 poświęcenie opłatków wigilijnych.

Podczas niedzielnej sumy, ks. Janusz Kumala MIC poświęcił opłatki na stół wigilijny - symbol miłości i pojednania. Po zakończonej liturgii wierni obecni w świątyni, mogli je zabrać do domu.

W trakcie homilii ksiądz kustosz, odnosząc się do czytań mszalnych, postawił pytania, które każdy z nas powinien zadać sobie: Pytam się, gdzie jestem, na jakiej drodze jestem? Czy to droga, która prowadzi mnie do pełni życia z Bogiem w wieczności? To są myśli adwentowe, które mają budzić w nas radość, której świat nie rozumie. Bóg jest celem mojego życia. Tylko On jest w stanie zaspokoić nasze pragnienie szczęścia, które będzie trwało zawsze.

Dalej marianin odniósł się do przeżywanego w Kościele Adwentu, podczas którego każdy z nas winien powrócić do Boga. – Adwent ma nam otworzyć oczy na Jezusa, który do nas przychodzi każdego dnia poprzez sakramenty. Codziennie mamy na niego czekać; spodziewać się, że On przyjdzie. Jezus przechodząc nas zauważa, chce przyjść do naszego życia i spotkać nas. To spotkanie jest tym owocniejsze, im bardziej czekamy na Niego – kochamy i tęsknimy – mówił kapłan.

W słowie kustosz licheńskiego sanktuarium odniósł się także do Maryi, która jest dla nas przykładem. Od momentu Zwiastowania rozpoczął się dla Niej czas oczekiwania – na narodzenie, na zobaczenie Jezusa twarzą w Twarz. – Warto zauważyć, że Ona oczekuje w sposób czynny, pomagając Elżbiecie. To dla nas jest wskazówka, jak my mamy oczekiwać – czyniąc dobro, okazując miłość i życzliwość ludziom. Trzeba budować pojednanie i przebaczenie, którego brakuje – to są zadania dla nas.

Marianin zakończył homilię słowami: Ogarnijmy naszą miłością i modlitwą wszystkich, których kochamy. Zachęcam, aby opłatek był znakiem pojednania, przebaczenia i życzliwości w naszych rodzinach. Zachęcam, abyśmy wysyłali do siebie, do najbliższych, do znajomych życzenia, może niekoniecznie te sms-owe wierszyki z internetu, ale by napisać kilka słów  życzeń i wysłać, i pomodlić się za te osoby nam bliskie. W ten sposób również przygotowujemy się do Świąt, abyśmy wszyscy razem mogli radować się i świętować narodzenie naszego pana Jezusa Chrystusa.

Zwieńczeniem niedzielnej liturgii było poświęcenie opłatków, którymi w wigilię Bożego Narodzenia będziemy się dzielić przy świątecznym stole.

Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert zatytułowany „Tota pulchra” w wykonaniu licheńskich organistów: pani Barbary Kaczor oraz pana Jacka Hyżnego z okazji przypadającej w sobotę, 9 grudnia,  uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – patronki Zgromadzenia Księży Marianów.

Podziel się wpisem