SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Rekolekcje “W Szkole św. Józefa” tylko dla mężczyzn – relacja

O roli św. Józefa, jaką odegrał w życiu Jezusa i Maryi, dyskutowali uczestnicy rekolekcji, które w dniach 27-29 sierpnia odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

– „Chciałem przybliżyć rekolektantom rolę św. Józefa jako wzór ojca i męża, a także człowieka modlitwy.
Jak wiadomo, w Piśmie Świętym św. Józef nie ma ani jednego słowa, które by wypowiedział. Jednak zaznacza swoją obecność w Boskim planie zbawienia poprzez swoje czyny. Widzimy św. Józefa milczącego, gdy spotyka Maryję, podczas narodzenia Pana Jezusa, podczas obrzezania, ofiarowania, a także w różnych momentach, gdy obserwuje, milczy i nosi tajemnicę Boga w sercu” – wyjaśnił prowadzący rekolekcje ks. Jarosław Hybza MIC.
W rekolekcjach, które skierowane były wyłącznie dla mężczyzn, uczestniczył pan Marcin z Warszawy. Jak przyznał, decyzja o udziale była strzałem w dziesiątkę, gdyż w trakcie czterech rekolekcyjnych konferencji, usłyszał wiele cennych słów, które utwierdziły go w obranej drodze, w tym regularnej spowiedzi, częstym uczestnictwie we Mszy św. oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
– „Postać św. Jozefa jest wyjątkowa. Jego milczenie jest wymownym znakiem dla dzisiejszego świata, gdzie słowo jest zdewaluowane. Dziś słowo, mówione czy pisane, jest obecne wszędzie. Moim zdaniem jest go wręcz za dużo, przez co traci znaczenie, a my, jako społeczeństwo, jesteśmy przesyceni ciągłymi komunikatami, które zewsząd do nas docierają. Potrzebujemy znaku św. Józefa, który będzie dla nas ikoną w drodze do Boga. Można świadczyć o Bożym miłosierdziu nie poprzez słowa, ale czyny. Tak, jak robił to św. Józef”.
 
Jak dodał ks. Hybza, podczas rekolekcji duży nacisk został położny na fakt, że mężczyźni też mogą być ludźmi wnętrza, kontemplacji, modlitwy. – „Chcieliśmy pokazać św. Józefa jako człowieka sprawiedliwego, wiernego Bogu, posłusznego. Ważną rolę w jego życiu odgrywają także sny, poprzez które otrzymuje od Boga konkretne wezwanie i temu wezwaniu jest posłuszny. Św. Józef jest dla nas wzorem męża i ojca. Chcemy go pokazać jako wzór do naśladowania na dzisiejsze trudne czasy – człowieka, który jest pokorny, prowadzi życie wewnętrzne, ale także jest pracowity, gdyż ciężko pracuje na utrzymanie swojej rodziny”.
 
Rozważania i konferencje zostały oparte na fragmentach Ewangelii mówiących o św. Józefie – wg św. Łukasza i Mateusza. W rekolekcjach wzięło udział 17 mężczyzn z całego kraju.
 
Informacje o innych rekolekcjach organizowanych przez Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma pod numerem telefonu 63 270 81 63 lub za pomocą poczty elektronicznej lichen@lichen.pl
Uczestnicy rekolekcji "W Szkole św. Józefa", 27-29 sierpnia 2021 r.

Podziel się wpisem