SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Słowo Boże instrukcją życia – Niedziela Biblijna

W niedzielę, 14 kwietnia, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej obchodzono VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz Święto Chrztu Polski. Modlono się także w intencji życia poczętego.

14 kwietnia po raz piąty obchodzono Święto Chrztu Polski. Ustanowione zostało przez Sejm RP, by skłaniać Polaków do manifestowania patriotyzmu i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie. Przypominając sobie, że chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo, podczas głównej Mszy Świętej w licheńskiej bazylice, odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

Na początku liturgii odbył się akt aspersji, czyli pokropienia wiernych wodą święconą. To zarówno znak pokuty, jak i wspomnienia własnego chrztu świętego oraz chrztu Polski. W homilii ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium, nawiązał do wydarzenia sprzed 1058 lat. Nasza Ojczyzna, zdaniem marianina, otrzymała wtedy swoistą „instrukcję”, jak osiągnąć zbawienie. – Od momentu naszego chrztu, jesteśmy włączeni w rodzinę dzieci Bożych. Dostaliśmy konkretny przepis, jak używać tego symbolicznego narzędzia, by osiągnąć zbawienie.

Nawiązując do przeżywanej tego dnia Niedzieli Biblijnej, kapłan ukazał w homilii jako „instrukcję” życia także Słowo Boże. Zakonnik pytał zgromadzonych: – Jaki ulubiony fragment z Biblii jest mottem Twojego życia; lampą, do której wracasz, gdy w życiu pojawia się ciemność? Czy sięgasz po Pismo Święte, gdy nie wiesz,  jaką decyzję podjąć? – pytał. Zachęcał, by sięgać po Słowo Boże w różnych okolicznościach, szukać tam rozeznania, uciszenia, wyjaśnienia.

Podczas głównej Mszy Świętej w odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski modlono się w intencji poszanowania życia oraz osób, które czują lęk przed narodzinami poczętego dziecka. Proszono, aby dzięki łasce Bożej i pomocy ludzi, dokonali wyboru życia. Szczególną modlitwą otaczano małżeństwa oczekujące potomstwa, związane z licheńskim Ośrodkiem Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”. Poradnia proponuje nowoczesne formy diagnostyki oraz kompleksowego leczenia wspierającego naturalną prokreację.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej włączyło się w VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W godzinach 9-15 w Sali Całunu Turyńskiego (bazylika dolna) czytano m.in. Dzieje Apostolskie. Wydarzeniu towarzyszył cytat z tejże księgi: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie” (Dz 2,42). Nawiązywał do programu trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Wśród 24 czytających osób znaleźli się zarówno marianie, pracownicy sanktuarium, jak i licheńscy parafianie i członkowie wspólnot.

Msza Święta
Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Podziel się wpisem