SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

W przypadającą dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odnowiono Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi. To również patronalne święto liturgicznej służby ołtarza.

Uroczysta Msza Święta w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 21 listopada 2021 roku.
Podczas  Mszy Świętej o godz. 12.00 sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, zachęcał do spojrzenia na Jezusa Chrystusa jako na Króla – nie tylko wszechświata, ale także króla naszego serca. Wskazał na trzy postawy jakimi powinniśmy się kierować w chrześcijańskim życiu. Pierwszą z nich jest postawa świadomego wyboru Jezusa Chrystusa za Króla naszego życia.
 
– „Można uznać Jezusa Chrystusa za Króla. Poprzez chrzest to się w nas dokonało, gdyż wówczas zawieramy z Nim przymierze. Od tego momentu jesteśmy włączeni w Jego królowanie. Jednak trzeba także świadomie wybrać Jezusa na Króla. Dokonuje się to poprzez nasze nawrócenie, poprzez świadomą decyzję wyboru Chrystusa na Króla naszego życia.”
 
Druga postawa, zdaniem księdza kustosza, która cechuje kogoś, kto wybrał Chrystusa za Króla to postawa słuchania.
– „Pytanie, które się rodzi, brzmi: kogo słucham? Czy Chrystusa, mojego Króla, czy kogoś innego? Dlatego musimy uważnie i rozważnie spoglądać na nasze życie, a także na Tego, który ma słowo życia – Jezusa Chrystusa. Tylko Jego słowo może wskazać właściwą drogę, oświecić w chwilach zwątpienia, w ciemności, tylko ono może nas umocnić”.
 
Jako trzecia została wskazana postawa służebna. – „Wobec Jezusa należy przyjąć postawę sługi. W jaki sposób? Dostrzegając Go w drugim człowieku, poprzez troskę o swojego bliźniego. Nasz Król, Jezus Chrystus, jest obecny w człowieku oszukanym, zagubionym, poszukującym. Możemy spojrzeć na imigrantów, którzy poszukują bezpiecznego miejsca na ziemi. Nie myślę tylko o tych, którzy dziś są na granicy polsko-białoruskiej ale o milionach innych cierpiących prześladowania na całym świecie. Potrzeba byśmy patrzyli nie oczami polityków ale oczami tych, którzy poszukują pomocy. Człowiek potrzebujący to ten, który potrzebuje i poszukuje miłości. Jeśli chcę służyć drugiemu człowiekowi z którym Chrystus się utożsamia, to powinienem na niego patrzeć z miłością.”
 
Kończąc rozważania ks. Kumala zachęcał do służby drugiemu człowiekowi na wzór Matki Bożej. – „Niech prowadzi nas każdego dnia, abyśmy odnajdywali pokój serca i radość życia, które jest tym piękniejsze, im więcej w nim miłości. Nie bójmy się przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla naszego życia.”
 
Przed zakończeniem uroczystej Mszy Świętej ks. Janusz Kumala MIC odczytał Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi.
W trakcie dzisiejszej Eucharystii wspominano także św. Cecylię, patronkę organistów i muzyki kościelnej, której uroczystość przypada w poniedziałek 22 listopada. W związku z powyższym życzenia chórowi bazyliki licheńskiej “Stabat Mater”, który uświetnił niedzielną sumę, złożył ksiądz kustosz życząc, aby „śpiewanie Panu Bogu było owocne, przybliżało do Niego i przynosiło wiele duchowych radości”.
Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi pobierz tutaj

Podziel się wpisem

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na pinterest
Udostępnij na print
Udostępnij na email
X