SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Wspomnienie św. Doroty

Licheńscy parafianie, księża z domu zakonnego Zgromadzenia Księzy Marianów oraz kapłani z konińskich dekanatów modlili się wspólnie podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Licheniu, w dniu wspomnienia św. Doroty, dziewicy i męczennicy, patronki świątyni (06.02).

Uroczystej sumie odpustowej o godz. 17.00  przewodniczył ks. Dariusz Hirsch MIC, rezydent domu zakonnego księży i braci marianów w Licheniu. Najświętszą Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Bogusław Binda MIC, przełożony wspólnoty, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii.

W słowie skierowanym do wiernych ks. Hirsch wskazał, że św. Dorota uczy nas dziś trwać przy Bogu. – „Przeżyła ona piękne chwile będąc oddaną Jezusowi. Trwała w łasce uświęcającej, tzn. pasożyty nieprawości nie spowodowały uschnięcia duchowego” – mówił kapłan.

Są etapy w życiu, że trzeba trwać przy krzyżu; należy być przy Jezusie tak, jak czyniła to św. Dorota. Wszystko to, co jest miedzy Jezusem i mną, musi być dobrze naświetlone. Wtedy będą dobre owoce. Takim światłem żyła św. Dorota. Ona jest tą, która ma nam dziś przewodniczyć

Kapłan zachęcał także, aby w trakcie Litanii do św. Doroty odmawianej przed zakończeniem Eucharystii, każdy obecny w świątyni pomodlił się za trzy wybrane osoby rodzaju żeńskiego i 3 osoby rodzaju męskiego. 

Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było uroczyste odśpiewanie TeDeum oraz błogosławieństwo końcowe udzielone przez kapłana Najświętszym Sakramentem. Wychodząc ze świątyni wierni mogli zabrać do domu jabłka znajdujące się w koszach w prezbiterium, gdyż te owoce symbolizują św. Dorotę.

Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny „Virtus Dei” pod dyrekcją pana Czesława Fijałkowskiego.

Według tradycji św. Dorota pochodziła z Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Jej greckie imię „Dorota” oznacza „dar od Boga”. Grób św. Doroty, dziewicy i męczennicy, znajduje się w kościele jej imienia w Rzymie na Trastevere. Liturgiczny obchód ku czci św. Doroty przypada w dniu 6 lutego.

Święta Dorota jest patronką botaników, górników, ogrodników, kwiaciarzy, piwowarów, położnych, młodych małżeństw i matek. W ikonografii chrześcijańskiej przedstawiana jest jako młoda kobieta w królewskim stroju, z diadem lub koroną na głowie i atrybutami: kwiatem róży lub bukietem, wiankiem lub krzewem rosnącym u jej stóp oraz z koszyczkiem z owocami i kwiatami.

Podziel się wpisem