SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

XXII Dzień Judaizmu

17 stycznia, w XXII Dzień Judaizmu, pragnąc w sposób szczególny zauważyć to, co wspólne dla chrześcijan i dla Żydów, w licheńskiej bazylice modlono się w intencji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Hasłem tegorocznych obchodów był cytat z Księgi proroka Ozeasza: „Nie przychodzę, żeby zatracać”.

W Kaplicy Serca Jezusowego w Bazylice, o godzinie 17.00 odbyło się okolicznościowe nabożeństwo biblijne, w czasie którego proszono, byśmy trwali we wzajemnej miłości i braterstwie. Ks. dr Janusz Kumala MIC, Kustosz Sanktuarium podkreślił, że to nabożeństwo biblijne zorganizowaliśmy jako chrześcijanie, bo chcemy się modlić w intencji dialogu chrześcijańsko – żydowskiego, który jest dialogiem miłości, dialogiem bycia ze sobą, patrzenia i kierowania serca w tę samą stronę. Jako Żydzi i chrześcijanie kierujemy serce w stronę tego samego Boga – Boga Izraela, Który jest naszym Bogiem, stad też i my mamy być dla siebie braćmi i siostrami.

Wieczorna Msza Święta sprawowana była przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej według formularza o Najświętszej Maryi Pannie – Wybranej Córce Izraela. Teksty liturgiczne zwracały uwagę na to, że Bóg uczynił Maryję szczytem historii Izraela

i początkiem Kościoła. W homilii wygłoszonej w czasie Eucharystii Ksiądz Kustosz podkreślił, że gdy dzisiaj

w sposób szczególny patrzymy na Naród Wybrany, uświadamiamy sobie, czym jest Boże wybranie i Boża Miłość. Bóg wybrał Izraela i umiłował – i to jest nieodwołalne! To jest ta prawda, którą możemy odnaleźć w Słowie Bożym, podstawa wszelkiego dialogu, między nami – chrześcijanami i Żydami. Możemy być pewni, że Pan Bóg, Naród, który  wybrał i umiłował, nieustannie prowadzi drogą zbawiania i do zbawienia – prowadzi do Siebie.

To, że relacje chrześcijańsko – żydowskie może nie są najlepsze, a czasami bardzo złe, może wynikać iż tego, że my za mało kochamy, za mało wierzymy, że Bóg jest Miłością, która jest specyficzna – zauważył marianin. Homileta zachęcał, by nieustannie wpisywać się w tę logikę Bożej miłości, otaczając miłością wszystkich ludzi bez wyjątku – możemy zacząć od  modlitwy, patrzenia z miłością, tak jak Bóg.

W licheńskich obchodach Dnia Judaizmu udział wzięły wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej z parafii św. Wojciecha w Koninie, których członkowie śpiewali psalmy a także proklamowali czytania.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 r. podkreślając wagę wzajemnego dialogu i zapraszając do wspólnej modlitwy. Centralne uroczystości XXII Dnia Judaizmu z udziałem bpa Rafała Markowskiego, przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem odbyły się w tym roku w Łodzi. Obecnie w naszym kraju mieszka około 20 tys. Żydów, a do polskich gmin żydowskich należy ponad 3 tys. osób.

Podziel się wpisem