SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Z Maryją uczyli się przebywania z Jezusem

Od wielu lat do Matki Bożej Licheńskiej przyjeżdżają mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Na samym początku ta pielgrzymka nie była liczna. Jednak tradycja pielgrzymowania zakorzeniła się wśród gorzowian i w ostatnim czasie przyjeżdżają do Matki Bożej Licheńskiej nawet w 60-osobowej ekipie. Wszystko dzięki Annie Galińskiej, która zaprasza do wspólnej modlitwy w Licheniu. Podkreśla, że nie chce, by wyjazd polegał na zwiedzaniu sanktuarium, ale spotkaniu z Bogiem. – Na początku sama jeździłam do sanktuariów Matki Bożej. Podczas jednych z rekolekcji obiecałam: „Matko Boża, już nigdy nie przyjadę do Ciebie sama” – opowiada pani Anna. Od tego momentu zaczęła organizować znajomych i regularnie odwiedzać Matkę Bożą Licheńską.

By modlitwa była bardziej pogłębiona i owocna, pielgrzymi z Gorzowa Wielkopolskiego uczestniczą w rekolekcjach maryjnych organizowanych przez Centrum Formacji Maryjnej w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. – Te chwile refleksji zmieniają człowieka. To nie to samo, co rekolekcje parafialne. Wtedy biegnie się do domu, myśli o codziennych obowiązkach. A w Licheniu człowiek jest z tego wyłączony i głęboko, wewnętrznie przeżywa spotkanie z Bogiem. Wiele osób dzieliło się, że są bardzo szczęśliwi z przyjazdu do sanktuarium. Bardzo mnie to buduje – cieszy się Anna Galińska.

Tym razem 35 uczestników rekolekcji różańcowych, które prowadził ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium i dyrektor Centrum Formacji Maryjnej, pochylało się nad tematem: „Z Maryją uczymy się przebywania z Jezusem”. – Modlitwa różańcowa ma zbliżać nas do Pana Boga. Każda modlitwa jest przebywaniem w bliskości Pana Boga, ale ta obecność powinna być świadoma. Ważne jest to, byśmy opierali się na obecności Boga w naszym życiu – kustosz sanktuarium tłumaczył, że podobnie jak Maryja podczas Zwiastowania, możemy odkryć swoją tożsamość w słowach archanioła Gabriela. Również my jesteśmy umiłowani przez Boga jak Maryja, i tak jak Ona możemy doświadczać, że „Pan jest z nami”.– W przebywaniu z Bogiem ważne jest, by Go słuchać i odczuwać Jego miłość. Podobnie jak małe dziecko, które nie rozumie rodziców, ale czuje się bezpiecznie dzięki ich miłości. Całą pełnię miłości Boga odkryjemy w niebie. A słuchać to znaczy być posłusznym – podkreślił ks. Kumala. Zauważył też, że na co dzień Boga należy odkrywać w drugim człowieku. – Przestrzenią spotkania Jezusa jest kościół. Tam słyszymy Słowo Boże, jest czas na refleksję i naszą odpowiedź. Rozważanie tajemnic różańcowych będzie pomagało przeżywaniu obecności z Jezusem – przypomniał kustosz sanktuarium.

Oprócz konferencji był czas na Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, osobistą modlitwę i refleksję, a także rozmowę z rekolekcjonistą.

Przy sanktuarium istnieje Licheńska Wspólnota Różańcowa. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma nr. tel. (+48) 63 270 81 63, (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 85 75 lub pisząc na adres licheń@lichen.pl.

Podziel się wpisem