SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Duch miłości – pielgrzymka Matek do Matki Bożej Licheńskiej

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego zebrani podczas głównej Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dziękowali za dary Ducha Świętego przyjęte podczas sakramentów chrztu i bierzmowania, a także dziękowali mamom podczas Pielgrzymki Matek do Matki Bożej Licheńskiej.

Dzień matki w domu Matki, czyli ogólnopolska pielgrzymka matek do Matki Bożej Licheńskiej, stał się okazją do serdecznej modlitwy za wszystkie matki. 

Macierzyństwo jest odblaskiem Bożej miłości wobec ludzkości, każdego z nas. Piękno życia macierzyńskiego odbija piękno Boga. Pan Bóg pragnie szczęścia każdego z nas i naszej bliskości.

– „Dziękuję Ci mamo” – w ten sposób dziś chcemy zauważyć nasze własne mamy, przede wszystkim kierując do nich słowo podziękowania – na początku homilii kustosz licheńskiego sanktuarium wyraził wdzięczność wobec mam, które zostały powołane do macierzyństwa, ale tęsknią za swoim upragnionym dzieckiem; tym, które noszą pod sercem nowe życie, szczególnie kiedy jest zagrożone; mamom, które bronią życia mimo choroby dziecka czy trudnych okoliczności. Dziękował za miłość i cierpliwość w nawracaniu matkom, których dzieci odchodzą od Pana Boga; tym, które wyszły z nałogów czy same wychowują dzieci. Zwrócił też uwagę na siostry zakonne, które w duchowym macierzyństwie ogarniają modlitwą wszystkich, których spotykają na drodze swojego powołania. – Dziś, gdy przyzywamy Ducha Świętego, chcemy podkreślić coś niezwykle ważnego: potrzebujemy Boga i Jego Ducha odwagi i jedności, bo sami jesteśmy bezsilni – zaznaczył ks. Kumala. – Dziś jedność jest zagrożona. Ciągle między brakuje zgody, zaangażowania w dobro wspólne. Może dlatego, że zapomnieliśmy o Duchu Świętym? – skłaniał do refleksji kustosz sanktuarium, podkreślając, że gdy wołamy Ducha Świętego, to wołamy o miłość, a także przebaczenie wobec samego siebie. – Nie mówmy że jesteśmy słabi, tylko przyzywajmy Ducha Świętego.

Po liturgii słowa mamy przyniosły dary w procesji do ołtarza, a przed udzieleniem Bożego błogosławieństwa i rozesłaniem przedstawicielka matek zawierzyła matki opiece Matki Bożej Licheńskiej.

Podziel się wpisem