SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Dzień sąsiada w licheńskim sanktuarium – wyrozumiałość, cierpliwość i przebaczenie drogą do budowania więzi z sąsiadami

Dostrzeganie Chrystusa w drugim człowieku oraz podjęcie wysiłku w budowaniu więzi z naszymi sąsiadami, to główne przesłanie homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej sprawowanej w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej o godz. 12.00. 

Przyjmowanie życia to odpowiedzialność za siebie, ale także za innych; za życie, które jest najcenniejszym Bożym darem. Przyjmując życie odpowiedzialnie odkrywamy prawdę o sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga... Trzeba nam zobaczyć oblicze Pana Boga. Trzeba odkryć najgłębszą prawdę o Nim i o każdym z nas. Tu znajdziemy odpowiedź w jaki sposób mamy przeżywać nasze życie, jak przyjmować największy dar otrzymany od Boga.

Zdaniem księdza kustosza przyjmowanie życia to zwykła odpowiedzialność zarówno za siebie, ale także za innych; za życie, które jest najcenniejszym Bożym darem. Przyjmując życie odpowiedzialnie odkrywamy prawdę o sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
Marianin podkreślił, że każdy z nas jest powołany do tworzenia i utrzymywania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
– Dzisiejsza Ewangelia chce nam powiedzieć, że dla nas, chrześcijan, świat jest zupełnie inny aniżeli dla tych, którzy nie przyjmują Bożego słowa. Bo jak możemy dziś usłyszeć i zrozumieć Ewangelię o miłości nieprzyjaciół? Jak można kochać kogoś, kto mnie prześladuje i nienawidzi? Jak mam nadstawiać drugi policzek? Bóg kocha każdego człowieka, dobrych i złych, jak dziś usłyszeliśmy. Bóg jest miłością, która nikogo nie odrzuca. Jeśli trwamy w Bogu, to trwamy w takiej miłości, która jest zdolna kochać nieprzyjaciół.
 
Ksiądz kustosz zaznaczył także, że najpierw musimy miłować samych siebie, czyli troszczyć się o naszą więź z Bogiem. – Jeśli w pierwszej kolejności nie zatroszczę się o sobie, to nie zbuduję relacji z innymi ludźmi.
 
Jako drugie nasze zadanie wskazał dostrzeganie Chrystusa w drugim człowieku. – W miejscu gdzie pracuję, mieszkam, żyję. Potrzeba wyrozumiałości, cierpliwości, przebaczenia, wejścia na drogę pojednania, wysiłku, aby budować więź z naszymi sąsiadami – wyliczał. Zachęcał także do refleksji nad głębszymi wartościami, a także do poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
– Otwórzmy się na łaskę Boga. Przede wszystkim jest to uczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Jezusa Chrystusa do serca, bo On jest miłością i pokojem. Jeśli ktoś żyje z Chrystusem, promieniuje na ludzi tymi właśnie wartościami – zakończył.
 
Przed zakończeniem Mszy św. ks. Kumala odczytał modlitwę św. Jana Pawła II za pokój. W licheńskiej bazylice odśpiewano także suplikacje za pokój na Ukrainie.
Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem