SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Matka Boża Licheńska w Panamie podczas ŚDM Panama 2019.

34. Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbyły się w Panamie, przeszły do historii. W trakcie tego wyjątkowego święta młodzieży z całego świata, wierni mogli modlić się przez wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, którego kopia znalazła się wśród innych wizerunków Matki Bożej, przywiezionych z każdej diecezji w Polsce.

Okazuje się, że nie tylko Panama była w Licheniu w ostatnią sobotę 26 stycznia, ale też Licheń w Panamie. Młodzież  z całego świata, zachęcona przez organizatorów Światowych Dni Młodzieży,  przywiozła na swoje święto najbardziej znane w kraju obrazy z Matką Bożą, aby dzielić się bogactwem pobożności maryjnej. Polska młodzież zawiozła 42 obrazy z wizerunkiem Matki Bożej, otoczone szczególnym kultem przez wiernych w swoich diecezjach. Diecezja włocławska była reprezentowana przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Wizerunek Matki Bożej Licheńskiej w czasie ŚDM Panama 2019

Obrazy były wystawione w czasie tygodnia Wydarzeń Centralnych ŚDM, a młodzi mogli się z nimi nie tylko zapoznać, ale też opowiedzieć rówieśnikom o kulcie maryjnym związanym z danym wizerunkiem.

W czasie Polskiego Spotkania Narodowego 23 stycznia, przed ołtarzem umieszczono feretrony z wizerunkami Matki Bożej z Polski, wśród nich była także Matka Boża Licheńska!

Młodzież diecezji włocławskiej pozostawiła wizerunki Matki Bożej Licheńskiej w rodzinach, goszczących ich w tygodniu poprzedzającym uroczystości centralne.

Wydarzenia Centralne ŚDM Panama 2019 odbywały się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedziły je Dni w Diecezjach, które organizowano w dn. 17-21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.

Podziel się wpisem