SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Msza św. z okazji Dnia Przedsiębiorcy

„Jezus was kocha. Wtedy, gdy wchodzi w wasz świat, to pierwsze co wam przynosi, to doświadczenie Swojej miłości”. Tymi słowami zwrócił się do przedsiębiorców abp Grzegorz Ryś, ordynariusz metropolii łódzkiej, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w związku z przypadającym Dniem Przedsiębiorcy. Podczas Eucharystii sprawowanej w licheńskiej bazylice obecni byli przedstawiciele rządu RP, posłowie, przedstawiciele samorządu oraz przedsiębiorcy z różnych stron Polski.

Na początku Mszy św. głos zabrał ks. Janusz Kumala MIC, który przywitał zgromadzonych w licheńskiej bazylice gości. Ksiądz kustosz przywołał słowa św. Jana Pawła II, który 22 lata temu, podczas wizyty w licheńskim sanktuarium, powiedział o budującej się bazylice, iż „w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Jezusa i Maryi”.

Ks. Kumala dodał, że świątynia jest widzialnym znakiem Boga w naszych sercach. – „Potrzebujemy takich sanktuariów, w których jako lud Boży pielgrzymujący, zatrzymujemy się jak na przystanku, aby zweryfikować naszą drogę, kierunek naszego życia, a przede wszystkim, aby umocnić się w wierze bo bez wiary nasze życie chrześcijańskie nie ma sensu”.

Dla świata przedsiębiorców polskich pójście do świata z Jezusem oznacza pójście w świat gospodarki, przedsiębiorstw, biznesu. Sami najlepiej wiecie czy to jest takie proste – wejść ze swoją wiarą chrześcijańską, ze swoją miłością do Jezusa, czy to jest takie proste – w świat biznesu.

Abp Ryś przypomniał trudne czasy XIX wieku, gdy nastąpił dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki, a co za tym idzie – spotkanie Kościoła i świata pracy, które nie obyło się bez przeszkód i trudności. – Wyczuwamy jakiś opór, trudność w tym spotkaniu gospodarki, która się rodziła, z orędziem Jezusa Chrystusa.

Dalej metropolita łódzki zastanawiał się na tym, co daje przyjście Jezusa w świat przedsiębiorców? Jego zdaniem odpowiedź zawarta jest w dzisiejszym II czytaniu (2. List do Koryntian), które zaczyna się od słów: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Zawracając się do przedsiębiorców hierarcha powiedział: Jezus was kocha. Wtedy, gdy wchodzi w wasz świat, to pierwsze co wam przynosi, to doświadczenie Swojej miłości.

Odnosząc się do biblijnego określenia miłości, abp Ryś wskazał, iż jest to agape, czyli rodzaj miłości, która została nam podarowana od Boga. – Jest to miłość, która uzdalnia nas do czynienia rzeczy, których my, jako ludzie, sami nie bylibyśmy w stanie uczynić.

Homileta podkreślił, że ta miłość jest darem. – Usłyszcie, że jesteście też obdarowani. Nie tylko cała rzeczywistość waszego życia to jest praca, praca, praca. Do wszystkiego dochodzicie własnym wysiłkiem, ale zanim jest miejsce na ten wasz wysiłek, to jest coś, co jest wcześniejsze – dar od Jezusa, który się nazywa miłość – mówił bp Ryś.

Abp Grzegorz Ryś przewodniczy Eucharystii w licheńskiej bazylice, 20 czerwca 2021

Metropolita łódzki przywołał także zdanie autorstwa Jana Dunsa Szkota mówiące o tym, że Bóg szuka współkochających, czyli tych, którzy razem z Nim będą kochać. – Chrześcijaństwo nie zna innego powołania jak do miłości. Wszystko inne jest tylko formą, ale powołanie człowieka tak, jak je rozumie chrześcijaństwo, jest tylko jedno – to powołanie do miłości. I to do takiej, że chce innych kochać razem z Bogiem Jego miłością, którą otrzymuję.

Homileta przywołał także ewangeliczne przypowieści, które w sposób bezpośredni mogą być skierowane od przedsiębiorców. Pierwszą była przypowieść o talentach, w którym widzimy pochwałę przedsiębiorczości, gdyż masz tylko takie dobro, które pomnażasz. – Nauczanie Jezusa pokazuje, że nie wszystko można sprowadzić do liczb czy sum. Myślę, że najciekawsza z przypowieści odnoszących się do przedsiębiorczości to przypowieść o pracownikach winnicy. Homileta zaznaczył, że dobrem człowieka jest praca sama w sobie – Ta przypowieść pokazuje, że nie da się całej przedsiębiorczości sprowadzić do prostych reguł wolnego rynku. Jest jeszcze coś innego. Chodzi o człowieka, gdyż w pracy ostatecznie zawsze chodzi o człowieka. Tam także chodzi o tego człowieka, który jest przedsiębiorcą. To są mocne przypowieści o ludziach, którym się w życiu biznes udał. Wtedy, gdy się biznes udaje, gdy przedsiębiorczość realizuje się w wielkich efektach finansowych, to Jezus mówi, czy w tym samym stopniu rośnie twoje człowieczeństwo? Czy to co w życiu określamy wartościami humanistycznymi pomnaża się w nas jak nasz dobytek? – pytał abp Ryś.

Podczas Mszy św. w licheńskiej bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej obecni byli: Minister Zdzisław Sokal, doradca prezydenta RP; posłowie: Ewa Szymańska, Bartłomiej Wróblewski, Katarzyna Sójka, Zbigniew Dolata; a także: Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego (w imieniu marszałka województwa wielkopolskiego), Władysław Kocaj, wicestarosta powiatu konińskiego, Mariusz Zaborowski, burmistrz miasta i gminy Ślesin oraz ks. dr Rafał Ostrowski, duszpasterz duszpasterstwa „Talent” w Poznaniu działającego wśród przedsiębiorców.

 

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 roku. Pomysłodawcą wprowadzenia tego święta był Józef Bereżewski z Krajowej Izby Gospodarczej, a promotorem uchwały w sejmie był m.in. ówczesny poseł, a obecnie rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz.

Mszę św. uświetnił występ Chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater. Naczynia liturgiczne (kielich i patena), które zostały użyte podczas dzisiejszej Eucharystii, zostały podarowane licheńskiemu sanktuarium przez śp. Marię i Lecha Kaczyńskich z okazji beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Chór Bazyliki Licheńskiej STABAT MATER

Podziel się wpisem