SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Msza Święta w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów

Za nauczycieli, wychowawców i pedagogów modlono się w niedzielę, 19 września w licheńskim sanktuarium. Główną Mszę Święta w ich intencji odprawił o godzinie 12.00 ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

„Dziś w sposób szczególny chcemy ogarniać nasza modlitwą, pamięcią, życzliwością nauczycieli, pedagogów, katechetów, którzy każdego dnia trudzą się wychowaniem młodego pokolenia.”

Podczas liturgii wierni modlili się o dary Ducha Świętego dla odpowiedzialnych za wychowanie młodych ludzi, aby mądrze i roztropnie wspierali dzieci oraz młodzież w rozwoju duchowym i  intelektualnym.
– „Dziś w sposób szczególny chcemy ogarniać naszą modlitwą, pamięcią, życzliwością nauczycieli, pedagogów, katechetów każdego dnia trudzących się wychowaniem młodego pokolenia – mówił ks. Janusz Kumala MIC – wrzesień to czas, w którym rozpoczyna się kolejny etap ich pracy, która nie jest łatwą ani też zwyczajną. Ten sposób posługiwania należy pojmować w kategoriach powołania. Aby być dobrym wychowawcą trzeba mieć powołanie. Oznacza to, że trzeba przyjąć ten zawód z rąk Pana Boga jako zaproszenie do wykonywania czegoś niezwykle ważnego – On zawierza im człowieka. Tak jak powierzył nowe istnienie rodzicom, tak również w pewnym wymiarze powierza je wychowawcom. Nauczyciele to współpracownicy rodziców w wychowywaniu człowieka. Dziś chcemy podkreślić niezwykle ważną rolę tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się wychowywaniem młodych ludzi.”

Ks. Janusz Kumala MIC, 19 września 2021 r.

Ks. Kumala zachęcał, aby na kwestię wychowania spojrzeć poprzez pryzmat czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mk 9, 30-37), gdzie w osobie Jezusa możemy dostrzec nauczyciela i wychowawcę. Niedzielna liturgia Słowa ukazuje nam dziś Chrystusa mówiącego o tym, co trudne. Formacja i wychowywanie natomiast to stały proces duchowy. 
– „Nie wolno bać się podejmowania trudnych tematów oraz pytań, które uczniowie zadają swoim nauczycielom. Nie wolno zwolnić się z odpowiedzi” – podkreślał ksiądz kustosz – „czasem nie zna się odpowiedzi na pytania młodego człowieka. Nie zawsze mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Potrzeba wiele pokory, aby powiedzieć: nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wspierać to znaczy być odpowiedzialnym za człowieka powierzonego i uczyć, przede wszystkim mądrości życia. W szkole nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy. To jest jedynie część posłannictwa nauczyciela. Trzeba uczyć mądrości a także pięknego życia. Pan Bóg stworzył nas różnymi po to, aby nas różnorodnością ubogacać. Nawet kolor oczu czy linie papilarne są niepowtarzalne, a co dopiero charakter. Różnorodność powinna służyć wzajemnemu poznawaniu się. Tego mają uczyć nauczyciele, wychowawcy, aby młody człowiek uczył się poznawać samego siebie w odniesieniu do drugiej osoby i aby potrafił zachwycić się innym człowiekiem. Postawę służenia drugiemu można przekazać tylko własnym przykładem – postawą pełną pokory. Młodzi ludzie są wrażliwi na przykład.”

Boga, który jest pierwszym Wychowawcą proszono, aby prowadził swoje dzieło wychowania poprzez nauczycieli, których powołał, błogosławiąc im na każdy dzień ich posługi.

Pod koniec Mszy Świętej odczytano okolicznościową modlitwę: „Ojcze nieskończenie dobry, Ty uzdolniłeś nauczycieli do prowadzenia dzieci i młodzieży na drogę poznania prawdy w różnych dziedzinach wiedzy. Pomóż im także stać się prawdziwymi autorytetami dla swoich wychowanków w dziedzinie moralności i wiary.”

Liturgii towarzyszyły utwory w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Majdana Sieniawskiego. Zespół pod dyrekcją Michała Rydzika wystąpił wraz z solistką, Weroniką Kierepką. Po Mszy św. muzycy z Podkarpacia zagrali koncert przed bazyliką dla zgromadzonych tam pielgrzymów.

Już w najbliższy piątek w Licheniu odbędzie się pielgrzymka młodzieży 8 klas szkół podstawowych z diecezji włocławskiej. Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, biskup diecezjalny włocławski. Sobota, 25 września w sanktuarium będzie Dniem Dawcy Szpiku pod hasłem „Dać szansę na nowe życie”. W sobotę również w Licheniu odbędzie się Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela z udziałem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego oraz libańskich mnichów maronickich z Sanktuarium Świętego Szarbela w Libanie. Msza św. w rycie maronickim zostanie odprawiona o godz. 17.00. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma.

W najbliższą niedzielę, 26 września, będziemy obchodzić 169. rocznicę przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego do Lichenia, czyli rocznicę powstania licheńskiego sanktuarium. Księża marianie zapraszają na główną Mszę św. o godz. 12.00.

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem