SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

„Miłosierdzie uzdrawia świat” – mówił ks. Janusz Kumala MIC w Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas głównej Mszy Świętej w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej o godz. 12.00.

Gromadzimy się w tym świętym miejscu w dniu niezwykłym gdy Kościół katolicki chce głosić dobrą nowinę o Bogu, który jest Miłosierdziem, ukazywać Jego prawdziwe oblicze 

Mówił w II Niedzielę Wielkanocną ks. Kumala, kustosz licheńskiego sanktuarium. Zdaniem kapłana, człowiek ma problem z dostrzeżeniem prawdziwego oblicza Boga, co jest źródłem jego buntu i problemów. Oblicze Boga, który jest Miłością, przesłaniają ludzkie wyobrażenia bądź grzech.
„W Kościele nieustannie rozbrzmiewa ta Dobra Nowina, jest przypominana ta istota chrześcijańskiego orędzia o Bogu: Bóg jest Tym, który daje nam życie i o nie się troszczy! Jemu zależy bardzo na każdym z nas! Umiłował nas od zawsze i chce nas miłować przez całą wieczność” – podkreślał marianin –„Czasem jesteśmy skoncentrowani na tym, co złe, co wlecze się za nami, nie rozumiejąc, że Pan Bóg nie widzi nas w ten sposób. On widzi w nas to, co najpiękniejsze. Nie wpatruje się w nasze grzechy, nawet w największe złe czyny, ale widzi w nas ukochane dziecko i wszystko zrobi, by nas ocalić, by dać nam życie wieczne, bo po to nas stworzył.”
Ks. Kumala zauważył, że również Maryja nieustannie głosi miłosierdzie, prowadząc do Źródła, którym jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały. Zdaniem marianina, taka jest rola Maryi w licheńskim sanktuarium, gdzie w 1850 roku wzywała do nawrócenia podczas objawień w lesie grąblińskim. Jak podkreślał w homilii, „Wielu pielgrzymów pod okiem tej Matki spotkało tu miłosiernego Boga”.
„Nie wahajmy się do Niego przyjść!” – zachęcał kaznodzieja – „W sakramencie pokuty i pojednania znów mogę doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Mogę doświadczyć, że potrzebuję Jego łaski i miłości, dzięki której powstanę. Jezus nas posyła, by dzielić się tym doświadczeniem przebaczenia. W tym tkwi siła Kościoła, że Bóg przebacza nam grzechy. Im bardziej żyjemy wiarą, tym bardziej odkrywamy nieoceniony skarb. Jesteśmy dla siebie nawzajem świadkami, nawet jeśli nie mówimy. Świat w którym żyjemy potrzebuje uzdrowienia, Bożej obecności. Bądźmy Apostołami Bożego Miłosierdzia, poprzez naszą obecność, naszą modlitwę i naszą miłość” – wzywał kustosz licheńskiego sanktuarium.

W licheńskiej bazylice o godz. 15.00 modlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z epidemią.

11 kwietnia obchodzono także święto patronalne CARITAS, zachęcając do szukania możliwości, aby włączać się w inicjatywy niesienia pomocy potrzebującym. Rozpoczynający się tydzień jest Ogólnopolskim Tygodniem Miłosierdzia. W licheńskim sanktuarium będą to dni modlitw i wsparcia Hospicjum im. Św. Stanisława Papczyńskiego. Informacje o sposobach pomocy placówki można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma lub na stronie internetowej hospicjum.

W najbliższy wtorek, 13 kwietnia, przypada 150. rocznica urodzin bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, które posługuje w licheńskim sanktuarium.

Podziel się wpisem