SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Niedziela u Patronki szczęścia rodzinnego – święto Świętej Rodziny

26 grudnia w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Świętej Rodziny - Józefa, Maryi i Jezusa. W sanktuarium podczas Mszy Świętych odnawiano przyrzeczenia małżeńskie i zawierzano rodziny Matce Bożej Licheńskiej.

„Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu” – w intencji rodzin modlono się dziś w licheńskiej bazylice. W tym roku 26. grudnia w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Świętej Rodziny, Józefa, Maryi i Jezusa. W sanktuarium podczas Mszy Świętych odnawiano przyrzeczenia małżeńskie i zawierzano rodziny Matce Bożej Licheńskiej. Po południowej Mszy Świętej odprawionej przez kustosza sanktuarium, ks. Janusza Kumalę MIC odbyło się Dziecięce Kolędowanie.
 
W niedzielę odczytywano w kościołach list Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski:
„Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu. (…) Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga.” Biskupi w Liście przypominają elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny nazywając ją „swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg” oraz „Kościołem domowym” i drogą do świętości. Zauważono, że „pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”, dlatego „chrześcijańskie nauczanie na temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy”.
 
Tekst i Zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem