SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Nieznane listy Krasińskich

Dwa listy Wincentego i Zygmunta Krasińskich oraz pierwsze wydania Biblii w języku polskim ze zbiorów Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym przypominają o obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

W zbiorach Muzeum w Licheniu Starym znajduje się wiele listów, wśród nich dwa napisane przez Wincentego i Zygmunta Krasińskich, które do niedawna były zupełnie nieznane. W ubiegłym roku pracownicy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnicy seminarium doktoranckiego prof. Grażyny Halkiewicz–Sojak, zabrali się do odczytania obu tych listów. Opracowane ukazały się drukiem po raz pierwszy w wydawnictwie naukowym uniwersytetu pt.„Sztuka Edycji” 2018, nr 1 (13) pod  redakcją Dariusza Pachockiego.

Biblia Leopolity, Kraków, drukarnia Szarffenbergów, 1561

W zbiorach muzealnych znajdują się także liczne autografy i rękopisy innych pisarzy i poetów, którzy pisali w języku polskim, w tym m.in. Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej czy Cypriana Kamila Norwida.

Język polski wyłonił się z grupy języków słowiańskich, a dokładniej z ich grupy zachodniej. Pierwsze teksty w języku polskim były głównie tłumaczeniami fragmentów Pisma Świętego i psałterzy.

W Muzeum w Licheniu Starym zobaczyć można także pierwsze Biblie drukowane w języku polskim. Są to: katolicka Biblia Leopolity zwana też Szarffenbergowską wydana w 1561 r., kalwińska Biblia brzeska zwana też Radziwiłłowską  wydana w 1563 r. oraz Biblia Jakuba Wujka z 1599 r. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 r. zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień ten  przypomina także, jak ważna jest dbałość o język ojczysty.

Podziel się wpisem