SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Odpust ku czci św. Joanny de Valois w Grąblinie

Msza św. odpustowa odprawiana 7 lutego ku czci św. Joanny de Valois, założycielki zakonu anuncjatek, stała się okazją do dziękczynienia za posługę sióstr w klasztorze w Grąblinie i modlitwy o Boże błogosławieństwo dla mniszek

Św. Joanna urodziła się w Nogent le Roi, 23 kwietnia 1464 roku jako czwarte dziecko króla Ludwika XI i Karoliny Sabaudzkiej. Zasłynęła z dobrych rządów i ze szczególnej troski o najuboższych ze swoich poddanych. Kierując się otrzymanym w dzieciństwie natchnieniem całkowicie poświęciła się założeniu kontemplacyjnego zakonu Najświętszej Maryi Panny.

W kościele Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie Eucharystii przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, a koncelebrował ks. Rafał Krauze MIC, proboszcz parafii św. Doroty w Licheniu Starym. Wyjątkowo mniszki nie wzięły udziału w uroczystej Mszy św. odpustowej ze względu na kwarantannę. Łączyły się duchowo z uczestnikami zza murów grąblińskiego klaszoru.

W głoszonej homilii ks. Binda zachęcał do uważnego przyjrzenia się postawie świętej. – Lektura Pisma Świętego ma nam pomóc zgłębić piękno człowieka, który odkrył powołanie do świętości. Powołanie, które pokazuje, że Ewangelia jest żywa. Tę drogę przebyła św. Joanna – zaznaczył, przywołując  doświadczenie choroby i nieszczęśliwego małżeństwa świętej. – Jedyne, co jest ważne, to podobać się Panu Bogu, swojemu Oblubieńcowi. Św. Joanna słuchała i rozważała słowo jak Maryja – przyznał ksiądz przełożony. Przypomniał też, że wiara powinna być dynamiczna i opierać się na Słowie Bożym, sakramentach i wspólnocie Kościoła. – Dziękujemy, że zgodnie ze swoim powołaniem siostry anuncjatki są przedłużeniem życia św. Joanny i wspierają nas swoją modlitwą. I my módlmy się, by nasze serca były miejscem spotkania z Bogiem oraz uczyniły z nas świadków wiary – zachęcił ks. Binda.

Przyjaciele sióstr anuncjatek aktywnie włączyli się w liturgię słowa i procesję z darami. We Mszy św. uczestniczył też zespół muzyczny Hortus Dei, działający przy Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Koninie, który ubogacił liturgię muzyką i śpiewem.

Pierwszy klasztor mniszek anuncjatek powstał w 1501 roku, w Bourges – siedzibie Joanny, księżnej de Berry. Joanna de Valois umarła w 1505 roku, ale podjęte przez nią ewangeliczne dzieło zaczęło się dynamicznie rozwijać. Dziś zakon liczy około osiemdziesięciu mniszek w sześciu klasztorach we Francji, Polsce, i na Kostaryce.

Podziel się wpisem