SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2021/2022

Ponad dwustu przedstawicieli młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski modliło się w Licheniu w czwartek 7 października, rozpoczynając tym samym nowy rok szkoleniowy 2021/2022

Chcemy podziękować za rodzinę Ochotniczych Hufców Pracy, za wszystko, co ta instytucja robi dla młodego człowieka. Śmiało możemy powiedzieć, że OHP są jak matka, która wyciąga do młodego człowieka rękę i chce mu pomóc. Dziękujemy za tych wszystkich dobrych ludzi: wychowawców, nauczycieli, instruktorów, komendantów, którzy wkładają tak wiele wysiłku, by ta rodzina służyła i pomagała każdemu, który tej pomocy potrzebuje... zaczynamy od Pana Boga, bo jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu.

W Inauguracji udział wzięli m.in. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotr Trybek, Dyrektor Gabinetu MRiPS, a także przedstawiciele Komendy Głównej OHP, komend wojewódzkich, nauczyciele i wychowawcy Hufców Pracy.
 
Pielgrzymki Ochotniczych Hufców Pracy do licheńskiego sanktuarium rozpoczęły się w maju 1998 roku, gdy z okazji 40. rocznicy powstania OHP, w Koninie odbył się Ogólnopolski Zlot Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Odtąd, każdej jesieni, podczas inauguracji roku szkoleniowego w licheńskiej bazylice osoby rozpoczynające edukację w OHP, składają uroczyste ślubowanie. Odnawiany jest także Akt Zawierzenia Matce Bożej.
W czwartkowy poranek, po uroczystej inauguracji i powitaniu na placu przed dzwonnicą, uczestnicy udali się w kierunku bazyliki. Przed wejściem do świątyni delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, patrona Ochotniczych Hufców Pracy.
 
Kadry OHP i młodzież przybyłą z różnych stron naszego kraju w bazylice powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. „Matka Boża Licheńska nazywana jest Bolesną Królową Polski i Patronką szczęścia rodzinnego – to właśnie do niej pielgrzymują ci, którzy szukają szczęścia w swoim życiu. Przez swój wizerunek, wskazuje drogę do szczęścia, którą jest wierność Temu, który dał nam życie” – mówił ks. Kumala. Przypomniał także słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który nazwał Matkę Bożą Licheńską szczególną patronką polskiej młodzieży.
Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2021
Reprezentacje Pocztów Sztandarowych OHP pod pomnikiem św. Jana Pawła II
Zwracając się do młodzieży u progu dorosłości, mówił: „To, że rozpoczynacie nowy rok w takim miejscu, pokazuje, że chcecie być szczęśliwi z Bogiem, który chce dla nas wszystkiego, co najlepsze.”
Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył ks. prałat Jarosław Sroka, Krajowy Duszpasterz OHP. „Przynosicie to wszystko, co jest w sercach młodych ludzi, do Pani Licheńskiej” – mówił do młodzieży, podkreślając, że sanktuarium licheńskie to „miejsce ważne, potrzebne człowiekowi, uświęcone przez kolana pątników klękających z modlitwą, która jest drogą do Boga i serca drugiego człowieka.”
Kapłan wspominał historię licheńskiego sanktuarium i Cudownego Obrazu. „Maleńki obraz, a jednocześnie tak wielki, wspaniały, pokazujący nam Maryje, która przytula orła – całą naszą Ojczyznę. Możemy prosić Ją, by była obecna w naszym życiu” – zachęcał ks. Sroka.
Przypominając wartość rodziny, która jest istotą społecznego życia duszpasterz przypominał, że rodzinność to szacunek i otwartość na drugiego człowieka.
„Chcemy podziękować za rodzinę Ochotniczych Hufców Pracy, za wszystko, co ta instytucja robi dla młodego człowieka. Śmiało możemy powiedzieć, że OHP są jak matka, która wyciąga do młodego człowieka rękę i chce mu pomóc. Dziękujemy za tych wszystkich dobrych ludzi: wychowawców, nauczycieli, instruktorów, komendantów, którzy wkładają tak wiele wysiłku, by ta rodzina służyła i pomagała każdemu, który tej pomocy potrzebuje” – mówił ksiądz prałat. „Zaczynamy od Pana Boga, bo jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu.” Duchowny wspominał także postać błogosławionego kard. Wyszyńskiego i jego powiedzenie „czas to miłość” tak dalekie od często dziś spotykanego sformułowania „czas to pieniądz”: „Cóż z tego, że będziesz miał dużo, ale nie będzie miłości? Nie będziesz człowiekiem szczęśliwym. Dlatego św. Jan Paweł II mówił, że musisz bardziej być niż mieć.”
„Matko Boża, Niepokalana Maryjo, pomóż nam odnaleźć własną drogę w życiu. Spraw, aby ślubowanie złożone przez Twoim ołtarzem, pomogło nam w pracy nad sobą, w harmonijnym rozwoju naszych zdolności fizycznych, intelektualnych i moralnych” – prosili przedstawiciele młodzieży podczas uroczystego ślubowania uczestników pierwszego rocznika OHP. Przyrzekali m. in. godne wypełnianie obowiązków, sumienność, szacunek przełożonym, wrażliwość na wartości dobra wspólnego, potrzeby innych ludzi, narodu i rodziny ludzkiej. „Być prawym i rzetelnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, ślubujemy! Nasze losy zawierzamy Tobie, Matko Boża Licheńska. Ucz nas kochać Boga i to wszystko, co Ojczyznę stanowi. Dokonaj odrodzenia naszych dusz. Broń nas i zachowaj od wszelkiego zła.”
Akt zawierzenia Matce Bożej odczytała Anna Zdanowicz, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP: „Chcemy dziś powiedzieć: jesteśmy Twoi. W Twoim sercu składamy rozpoczęcie roku szkoleniowego, całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, nasz umysł, emocje, myśli, pragnienia, całą swoją przeszłość, przyszłość, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia.”
„Jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, by do naszych serc wlała się wiara, nadzieja i miłość” – zwróciła się do młodzieży pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcała młodych ludzi do wyznaczania sobie dalekosiężnych celi, nielękania się pójścia pod prąd i trudów, które spotyka się na drodze życia. „Chcę życzyć, byście łącząc naukę z pracą, kształtując swoją siłę charakteru ducha, te cele sobie wyznaczali. Przede wszystkim, byście byli dobrymi ludźmi i potrafili stworzyć dobre rodziny” – mówiła pani minister.
Komendant Główny OHP, Piotr Modzelewski podkreślił wyjątkową więź jaką złączone są Hufce Pracy z licheńskim sanktuarium. Tegoroczne spotkanie było szczególnym ze względu na 10. rocznicę ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem OHP. „Staramy się, by wasze życie było dalekie od problemów i niepowodzeń, byście odnosili sukcesy i pamiętali, że nawet drobne osiągnięcia przynoszą radość nam wszystkim.(…) Dzisiejsza uroczystość jest okazja do refleksji nad tym, do czego będziemy zmierzać, jak będzie przebiegała nasza praca, czy zdołamy stawić czoła prywatnym i zawodowym wyzwaniom. Chciałbym, by nasze działania przekładały się na pomoc i wsparcie dla młodzieży.”
Uroczystościom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie pod dyrekcją Roberta Żurańskiego

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem