SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

REKOLEKCJE "pokochać siebie"

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.

Historia życia każdego z nas jest historią świętą i zarazem historią zbawienia bo pisze ją Bóg. Dla każdego z nas jest tajemnicą, bo możemy ją zrozumieć tylko w Bogu. W naszej historii życia są dni hosanna i dni drogi krzyżowej. Są w niej miejsca jak pola pszenicy i pola chwastu. Czasami doświadczamy w życiu radości i szczęścia góry Tabor, a czasami smutku i bólu góry Golgoty. Taką jaka jest historię naszego życia trzeba dobrze usłyszeć w świetle Słowa Bożego, aby nauczyć się lepiej poznać siebie i pokochać siebie.

Zapraszamy na drogę w głąb siebie, własnej historii życia wraz z bogactwem Słowa Bożego. Wyruszymy wraz z uczniami idącymi do Emaus przemierzając drogę do głębi zjednoczenia z Jezusem poprzez medytację Słowa Bożego, aby serce nasze zapałało miłością. A także doświadczając mocy Eucharystii, aby oczy nasze zostały otwarte i ujrzały Odwieczną Światłość. Niech historia uczniów idących do Emaus stanie się naszym osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. 

Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC.

  • koszt: od 250 zł do 360 zł od osoby (w tym nocleg i wyżywienie), płatne gotówką w chwili zakwaterowania
  • liczba miejsc ograniczona
  • decyduje kolejność zgłoszeń

 

Zapisy na rekolekcje:

  • osobiście, w Biurze Obsługi Pielgrzyma
  • telefonicznie (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • pocztą e-mail: lichen@lichen.pl

Przejdź do kalendarza rekolekcji 2024 r.