SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Ponad 30 osób pracujących w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym zapoznało się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W trzech sesjach szkoleniowych uczestniczyli przedstawiciele różnych agend działających na terenie sanktuarium.

Sesje szkoleniowo-warsztatowe odbywały się małych grupach, aby osoby w nich uczestniczące, poza teoretycznym wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień, mogły skorzystać z zajęć praktycznych. Zdaniem prowadzącego zajęcia pana Roberta Bieleckiego, ratownika medycznego z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, tego typu szkolenia zwiększają samoświadomość wśród społeczeństwa i pozwalają na nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności o tym, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia życia, którego jesteśmy świadkami.

Sprawdzanie funkcji życiowych

W szkoleniu,  które odbywało się w budynku Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, wzięło udział ponad 30 pracowników licheńskiego sanktuarium. W relacji Roberta Adamczyka z biura prasowego sanktuarium, kluczem wyboru osób, które przeszły szkolenie, był częsty kontakt z pielgrzymi przybywającymi do licheńskiego sanktuarium:

Każdego roku do Lichenia przybywa kilkaset tysięcy osób. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości zrodził się pomysł, aby pracownicy sanktuarium zapoznali się z podstawowymi mechanizmami ratowania życia osób, które np. stracą przytomność. Oczywiście nabyta wiedza i umiejętności w trakcie kilkugodzinnego szkolenia mogą być wykorzystane przez uczestników w dowolnym czasie, gdyż życie ludzkie jest bezcenne. Szkolenie zostało zorganizowane w głównej mierze po to, aby zminimalizować negatywne skutki ewentualnych sytuacji losowych, które mogą wydarzyć się na terenie sanktuarium.

Pan Robert Bielecki podczas szkolenia

W trakcie szklenia uczestnikom zostało postawiane pytanie: „Pomagać – tak czy nie?” W myśl art. 4  ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz art. 162 kodeksu karnego, odpowiedź brzmi „tak” – wszyscy jesteśmy zobowiązani udzielić pomocy osobom, których życie lub zdrowie jest w niebezpieczeństwie. 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega różnica i jakie są objawy zasłabnięcia, omdlenia czy  nagłego zatrzymania krążenia. Dowidzieli się, jak reagować w poszczególnych przypadkach i jak rozpocząć resuscytację w nagłym zatrzymaniu krążenia przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. 

Ćwiczenia praktyczne polegały z kolei na rozpoznaniu stanu zagrożenia życia, sprawdzaniu oddechu, ułożeniu w pozycji bezpiecznej. Omówione zostały także zagadnienia tj. omdlenie, zasłabnięcie, zatrzymanie krążenia, atak padaczki, zadławienia. Prowadzący omówił także wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, jaka powinna znajdować się w zakładzie pracy.

W 3 sesjach szkoleniowych łącznie wzięło udział 31 osób  pracujących w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, którzy na co dzień mają częsty kontakt z pielgrzymami, m.in. biura obsługi pielgrzymia, kancelarii, ochrony,  biura prasowego, zakrystii, muzeum czy domów pielgrzyma. Szkolenie zostało zorganizowane w celu przekazania pracownikom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.  Dzięki temu, w sytuacjach zagrożenia życia pielgrzymów lub pracowników, osoby, które przeszły kurs, posiadają niezbędną wiedzę pozwalającą ratować życie lub zdrowie poszkodowanego. Szkolenie, które dla każdej grupy łącznie trwało 5 godzin, miało charakter teoretyczno-praktyczny.

Podziel się wpisem