SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

"Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon." (Mt 2,2)

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE
Iz 9,1-6
Lud, który chodzi w ciemnościach, zobaczył wielką światłość.
Ef 5,8-14
Postępujcie jak dzieci światłości.
Mt 2,1-12
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon.

18 stycznia
„Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie.” (Mt 2,2)
Podnieś nas i przyciągnij do swego wspaniałego światła

Za 4,1-7
Widzę świecznik cały ze złota.
Ps 139,1-10
Podtrzyma mnie Twoja prawica.
2 Tm 1,7-10
Łaska dana nam w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu.
J 16,7-14
Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

19 stycznia
„Gdzie jest nowo narodzony król Żydów?” (Mt 2,2)
Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością

Jr 23,1-6
Będzie panował postępując mądrze.
Ps 46
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi.
Flp 2,5-11
On (…) nie wykorzystał swojej równości z Bogiem.
Mt 20,20-28
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.

20 stycznia
„Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima” (Mt 2,3)
Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

Ne 4,12-15
Pracowaliśmy przy tym dziele od świtu do nocy.
Ps 2,1-10
Dlaczego narody się buntują?
2 Tes 2,13-17
Wierny jest Pan, który was umocni.
Mt 2,1-5
Przeraził się, a z nim cała Jerozolima.

21 stycznia
„A ty, Betlejem (…) wcale nie jesteś najmniejsze.” (Mt 2,6)
Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

Mi 5,1-4a.6-7
Z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował w Izraelu.
Ps 23
Pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego.
1 P 2,21-25
Teraz zwróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Łk 12,32-40
Nie bój się, mała trzódko.

22 stycznia
„Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich.” (Mt 2,9)
Prowadzeni przez jedynego Pana

Wj 13,17-14,4
Pan szedł przed nimi w słupie obłoku.
Ps 121
Wznoszę oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc?
Ap 22,5-9
Pan Bóg będzie im świecił.
Mt 2,7-10
Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich.

23 stycznia
„Zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię, padli na twarz, oddając Mu pokłon.” (Mt 2,11)
Zgromadzeni w uwielbieniu wokół jedynego Pana

Wj 3,1-6
Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się spojrzeć na Boga.
Ps 84
Jakże miłe są Twoje mieszkania, Panie Zastępów!
Ap 4,8-11
Oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków.
Mt 28,16-20
Gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon.

24 stycznia
„Rozłożyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” (Mt 2,11)
Dary wspólnoty

Oz 6,1-6
Miłości pragnę, nie ofiary.
Ps 100
Z dziękczynieniem wchodźcie w Jego bramy, z pieśnią pochwalną na Jego dziedzińce.
Dz 3,1-10
Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daję.
Mt 6,19-21
Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

25 stycznia
„Inną drogą powrócili do swojego kraju.” (Mt 2,12)
Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

Jr 31,31-34
Zawrę z domem Izraela nowe przymierze.
Ps 16
Dasz mi poznać drogę życia.
Ef 4,20-23
Aby się odnowił duch waszego myślenia.
Mt 11,25-30
Zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci.

 

 

Teksty za Biblią Ekumeniczną