SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia w Kościele katolickim przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to szczególny dzień dla księży marianów

Niepokalane Poczęcie NMP

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest sercem zakonnego charyzmatu księży marianów, a sama   Niepokalana główną Patronką Zgromadzenia.

Mszy Świętej w bazylice przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12.00 przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.

Na początku Eucharystii przypomniał, że świętowana dzisiaj prawda wiary o zachowaniu Maryi od zmazy grzechu pierworodnego w pierwszej chwili Jej istnienia dojrzewała przez wieki. Została ona uroczyście ogłoszona jako dogmat dopiero 8 grudnia 1854 roku przez papieża bł. Piusa IX.

Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, św. o. Stanisław Papczyński, przekazał swoim współbraciom jako serce ich zakonnego charyzmatu tajemnicę Niepokalanego Poczęcia i zostawił zadanie, aby w Kościele – jak to ujmują aktualne Konstytucje zakonne – „z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wyznawali, głosili i czcili misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

W homilii ks. Janusz Kumala MIC podkreślił, że w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi możemy odkryć działanie miłosiernego Boga, który kocha człowieka miłością darmową i bezinteresowną od samego początku jego istnienia. Już opis grzechu pierwszych rodziców w Księdze Rodzaju, o którym słyszymy w liturgii, ukazuje Boga, który nie odrzuca grzesznika, ale go szuka, by go ocalić, by mu przebaczyć. Odpowiedzią Boga na dramat grzechu pierworodnego Adama i Ewy była obietnica Potomka Niewiasty, który zmiażdży głowę wężowi, zwycięży szatana, grzech i śmierć, odnowi człowieka i świat.

Kustosz zwrócił uwagę, że popełniając grzech, zaczynamy się bać Boga i chcemy się przed Nim schować, podobnie jak Adam. Stąd też wołanie Boga „Adamie, gdzie jesteś?” to głos miłosiernego Boga, który nas szuka, by nam przebaczyć. Dobrą Nowiną jest dla nas prawda o Bogu, który nie odrzuca grzesznika, ale go zbawia i obdarza łaską. „On chce, abyśmy na nowo żyli z Nim w przyjaźni. Tylko wtedy nasze życie zmierza do celu, którym jest życie wieczne. Bo Bóg tak bardzo nas kocha, że chce z nami przebywać przez całą wieczność!”.

Ks. Kumala przypomniał, że Niepokalane Poczęcie oznacza, iż „Maryja nie tylko została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego w pierwszym momencie swojego życia, ale równocześnie została napełniona pełnią łaski. Ona doświadczyła pełni Bożej miłości od chwili poczęcia. Od początku swojego życia była nią wypełniona, przemieniona. Mówimy o Niej – Umiłowana, chciana i kochana przez Boga. To samo ta Maryjna prawda wiary mówi o każdym człowieku. Ta Boża miłość wobec Maryi i każdego z nas jest niezasłużona i całkowicie darmowa”. „Zaś każde ludzkie życie od poczęcia jest Bożym darem i znakiem Bożej miłości” – dodał.

„Jaka powinna być nasza odpowiedź na Bożą miłość?” – pytał ks. Kustosz. Właśnie na wzór Maryi ze Zwiastowania mamy codziennie mówić: „Tak, Panie, oto jestem, aby pełnić Twoją wolę”.

Licheń Stary, 08 grudnia 2020 r.

Tekst: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem