SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Za poszukujących męża lub żony

–  Trzeba mieć otwarte serce na Boga, by zobaczyć Go w innych. Ważne, by przygotować drugiemu człowiekowi miejsce w swoim życiu i go uszczęśliwić – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium 4 października podczas niedzielnej sumy, w której uczestniczyło ok. 2 tys. pielgrzymów w Dzień modlitw osób stanu wolnego poszukujących męża lub żony.

W pierwszą niedzielę października zgromadzeni w licheńskiej bazylice modlili się także za wszystkich małżonków, by pokonywali kryzysy, które pojawiają się na ich drodze. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, witając pielgrzymów, przypomniał, że Eucharystia jest znakiem miłości Boga, dlatego zachęcił do odpowiedzi na tę miłość, do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania, a jednocześnie do pełnego uczestnictwa we Mszy św. Podczas pielgrzymki do Lichenia w 1999 r. św. Jan Paweł II przyznał, że sanktuarium maryjne to „miejsce, do którego przychodzi Maryja”. – Ojciec Święty chciał przez to powiedzieć, że w tym świętym miejscu Maryja, Patronka szczęścia rodzinnego, wychodzi nam naprzeciw, jak zatroskana Matka. Św. Paweł w liście do Filipian napisał „O nic się już nie martwcie”! Kluczem do braku zmartwień jest pełna zaufania relacja z Panem Bogiem – stwierdził ksiądz kustosz. Dodał, że jedyne, co może nas martwić to grzech, który prowadzi do martwicy duchowej.

W licheńskim sanktuarium Maryja nieustannie nawołuje do pokuty i nawrócenia, a to szansa na początek nowej drogi w życiu. – Otwarcie serca na Boga, to doświadczenie wewnętrznego pokoju – kustosz licheńskiego sanktuarium wyjaśniał, że to jest właśnie pierwszy krok w poszukiwaniu żony lub męża i realizacji powołania do życia małżeńskiego. Ważne, by otworzyć się na Boga i jednocześnie człowieka. Odrzucić egoizm i oczekiwania, że druga osoba nas uszczęśliwi. Zrobić miejsce w swoim sercu i zadbać o uszczęśliwienie drugiej połówki, by związać się z nią na całe życie. – To możliwe, gdy każdego dnia przychodzi do mnie Jezus, dlatego tak ważna jest troska o piękno serca. Módlmy się, by każdy mąż był świadomy, że Bóg dał mu najlepszą żonę, a żona miała świadomość, że ma najlepszego męża. To nie znaczy, że na ich wspólnej drodze nie będzie zmartwień, ale wszystkie trzeba oddać Bogu – tłumaczył ks. Kumala.

Na zakończenie Mszy św. zostały uroczyście poświęcone różańce, które później rozdano pielgrzymom.

Południową Mszę św. uświetnił Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater”, a po Eucharystii odbył się jego uroczysty koncert inauguracyjny. Wykonawcami koncertu byli Chór „Stabat Mater” pod dyrekcją Jacka Hyżnego wraz z solistkami: Anitą Furgol-Kownacką (sopran) i Ewą Budzińską (sopran) oraz Andrzej Chorosiński (organy), profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i twórca koncepcji brzmieniowej organów w bazylice licheńskiej. Pielgrzymi mieli okazję usłyszeć m.in. utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Cesara Francka czy Jana Henryka Botora.

Podziel się wpisem