SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Papal Apartments

 

We invite you!

8 czerwca 2024 r. o godz. 12.00
(bazylika-nawa główna)

na uroczystą Mszę Świętą
pod przewodnictwem 
bpa Krzysztofa Wętkowskiego,
ordynariusza diecezji włocławskiej

 

During his pilgrimage to Poland in 1999, St. John Paul II visited the Licheń sanctuary and blessed the temple under construction. The meeting with the pilgrims took place on June 7 in the morning on the steps of the basilica, from where the Pope presided over the service. 

 

Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna. Bogu niech będą dzięki za tę świątynię! Wdzięczność należy się także kustoszom tego sanktuarium - księżom marianom, którzy od lat opiekują się tym miejscem i wiernie służą pielgrzymom

Saint John Paul II arrived by helicopter on June 6, 1999, in the evening around 21.00. The next day, he flew to Bydgoszcz and Toruń, and in the evening he returned to Licheń for the night. A papal house was built especially for his visit. The new building was connected to the existing religious house. The apartments at the disposal of the Holy Father have an area of 57.7 m and are composed of five rooms: dining room, chapel, living room, bedroom and bathroom. The remaining rooms were intended for people from the close circle of the Holy Father.

In the first room (the dining room) there is now a library and there are souvenirs associated with the Pope, namely: books written by the Holy Father, the stole he wore during the service in Licheń, a papal scarf with his own signature, and a chalice. , paten and rosary (currently these three souvenirs are in the lower basilica, in the chapel of St. John Paul II). There are also commemorative medals, banknotes, coins, stamps and postage stamps, photos.

The heart of the papal apartments is certainly the chapel. It was here that on the night of June 7th a miraculous painting of Our Lady of Lichen was brought so that the Holy Father could pray before it. Currently, there is a copy of the lichen image there. In the center of the chapel there is a white birch wood kneeler, decorated with the papal coat of arms. There is a small wooden chapel next to it. During the visit of the Holy Father, a tabernacle with the Blessed Sacrament was placed in it. The Stations of the Cross are hung on the walls, painted on glass in the highlander style.

W salonie znajdują się m.in. kanapa, dwa fotele, ława, biurko z krzesłem i szafki. Meble wykonane są z ciemnego, litego drewna dębowego, bez użycia gwoździ. Są darem od firmy „Ludwik Styl” z Rogoźna Wielkopolskiego. Na masywnym biurku stoi zdjęcie małego Karolka z mamą.

The bedroom has a bed, a wardrobe and a chest of drawers. There is an oak cross above the bed. There are two photos on the chest of drawers: one shows Karol Wojtyła on the day of First Holy Communion, and the other - of a young priest Wojtyła shaving at a summer camp with young people. Above the chest of drawers hang three photos of mountains, so much loved by St. John Paul II.

We encourage you to recommend your intentions to the Holy Pope during the tour.

 

Zwiedzanie Apartamentów Papieskich odbywa się od maja do końca października

 

 

ONLINE
CALENDAR

luty, 2024

Rachunek sumienia