SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

III Rodzinny Dzień Babci i Dziadka w licheńskim sanktuarium

W Niedzielę Słowa Bożego w Domu Matki Licheńskiej wybrzmiało „dziękuję” podczas III Rodzinnego Dnia Babci i Dziadka

Okazanie miłości, wdzięczności i cierpliwości ubogaca nas. Wszystkich dziadków, również towarzyszących nam poprzez media, powierzmy Matce Bożej Licheńskiej, która zawsze czuwa nad każdym licheńskim pielgrzymem.

Południowej Mszy św. w intencji pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. W modlitwie powierzał Bogu rodzinne świętowanie Dnia Babci i Dziadka, ale także jedność chrześcijan, Chorwację dotkniętą trzęsieniem ziemi i zdrowie papieża Franciszka. – „Ufajmy Tej, która czuwa w tym miejscu jako Matka Kościoła w naszej drodze do nieba” – przypomniał, zachęcając do uporządkowania swojego serca i odwagi przemiany swojego życia przy kratach konfesjonałów.

Ks. Kumala podkreślił, że Niedziela Słowa Bożego, którą ustanowił papież Franciszek ma zwrócić naszą uwagę na Boga, który mówi. – „Chcemy na nowo przyjąć dar Słowa, które nas umacnia, i w którym spotykamy Jezusa Chrystusa. Czasem myślimy, że Bóg milczy. W różnych okolicznościach życia zapominamy o tym, że Bóg do nas mówi, przede wszystkim poprzez Słowo Pisma Świętego, że nas kocha i zależy mu na nas. Trzeba nam jeszcze bardziej uświadomić sobie obecność Chrystusa codziennie w naszym życiu poprzez Słowo Boże, nie tylko w niedzielę” – mówił ksiądz kustosz, zachęcając do codziennej lektury Świętej Księgi, by usłyszeć Słowo, które ma moc przemienić i oświecić drogę życia.

Poprzez odczytaną Ewangelię w Niedzielę Słowa Bożego Chrystus mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. – Można powiedzieć, że w tych słowach Chrystus streścił całą swoją misję. Co oznacza to nawrócenie? Przyjęcie Słowa Chrystusa, które zmienia nas od wewnątrz. Nie ma nawrócenia bez uwierzenia w Dobrą Nowinę i Jezusa. Świat i życie przemija, ale pozostaniemy w Bogu przez całą wieczność, to jest ta Dobra Nowina. Bóg jest źródłem najwyższego szczęścia, które powinniśmy odczuwać na co dzień – tłumaczył ks. Kumala. Jako ilustrację przemiany życia przedstawił powołanie pierwszych uczniów, którzy pozostawiają wszystko i odpowiadają natychmiast na wezwanie.

W kontekście Rodzinnego Dnia Babci i Dziadka kustosz licheńskiego sanktuarium zaznaczył, że by zauważyć człowieka, czyli okazać miłość i wdzięczność, trzeba najpierw spotkać Jezusa. Zwrócił uwagę na samotność seniorów i potrzebę wychodzenia naprzeciw ich trudnościom. – Okazanie miłości, wdzięczności i cierpliwości ubogaca nas. Wszystkich dziadków, również towarzyszących nam poprzez media, powierzmy Matce Bożej Licheńskiej, która zawsze czuwa nad każdym licheńskim pielgrzymem – mówił ks. Kumala.

Podziel się wpisem