SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Kościół św. Doroty

Ostatni remont kościoła św. Doroty rozpoczął się 20 października 2007 r. Neogotycka bryła kościoła została zachowana, lecz wnętrze nawiązuje do baroku. Wszystkie elementy wnętrza, oprócz chóru i organów, zostały poddane renowacji. Stojąc przed wejściem głównym świątyni, można zobaczyć okazałe drzwi wejściowe. Zostały one w całości wykonane z drewna, mają piękny ciemnobrązowy odcień. Za drzwiami znajduje się  kruchta, w której umieszczone są figury Matki Bożej Niepokalanej i Świętego Antoniego. Nowa posadzka wykonana jest z marmuru. Pod posadzką została umieszczona instalacja grzewcza. Ławki pomalowano na brązowo. Gruntownej renowacji zostały poddane stacje Drogi krzyżowej. Mają one nowe ramy o złotej barwie. Nowe są też witraże, znajdujące się powyżej w otworach okiennych. Przedstawiają one historię Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Idąc w stronę ołtarza, można zobaczyć kaplice boczne. W prawej  znajduje się obraz przedstawiający św. o. Stanisława Papczyńskiego. Są tam też umieszczone jego relikwie. W lewej natomiast znajduje się kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej wraz z wotami i tabliczkami, na których umieszczone są podziękowania za otrzymane łaski.

29 września 1852 r. z udziałem 80 tysięcy pielgrzymów cudowny obraz został przeniesiony uroczyście do prowizorycznego kościoła w Licheniu. Sześć lat później gotowy był już nowy – murowany. Ale Maryja miała inne plany...

Na środku widoczny jest ołtarz główny. Został on przesunięty około 1,5 m w głąb. Zachowane zostało przejście za ołtarzem. Obraz, który obecnie umieszczony jest w ołtarzu głównym, przedstawia św. Dorotę, patronkę kościoła. Został on przeniesiony z ołtarza bocznego. Namalowano go prawdopodobnie w 1920 r. W czasie przeprowadzania remontu świątyni poddany był renowacji.
      
Stół ołtarzowy tworzą dwie postacie aniołów. Ich skrzydła stanowią główną część ołtarza, tzw. mensę. Ambona stoi z lewej strony ołtarza. Jej wygląd symbolizuje powiew Ducha Świętego. Biały marmur, z którego wykonany jest stół ołtarzowy i ambona, został przywieziony z Carrary (Włochy). Z tego samego kamieniołomu przed 500 laty Michał Anioł wziął marmur, z którego wykonał słynną Pietę.

ONLINE
KALENDARZ

kwiecień, 2024